Vrh
 

Naš rad

ŠTA JE TOKEN SISTEM I KAKO SE KORISTI U RADU SA DECOM?

ŠTA JE TOKEN SISTEM? Token sistem je baziran na principima Abe i  naglašava  upotrebu pozitivnih pojačivača za ciljanu promenu ponašanja. Token sistem pomaže učenicima da vide napredak, prihvate i rade za odložene pojačivače (nagrade), uče da kontrolišu i da regulišu svoje ponašanje. RAZVIJANJE TOKEN SISTEMA Kada razvijamo token...

Pisanje kao odraz u ogledalu

Neki ljudi imaju sposobnost da pored uobičajenog načina pisanja, pišu i kao “u ogledalu”, dok se kao nenamerni oblik ovakvog pisanja često sreće kod dece koja tek počinju da usvajaju slova i brojeve i same tehnike čitanja i pisanja. ...