Vrh
 

Disgrafija

Disgrafija je nesavladana veština pisanja uprkos adekvatnom obučavanju, očuvanom vidu i sluhu.

Deca sa disgrafijom često čine određene greške koje se stalno ponavljaju. Greške mogu da se javljaju na nivou slova i sloga, na nivou reči i na nivou rečenice. Određene greške ne nastaju bez razloga. Svaki tip greške ukazuje da je kod deteta nedovoljno formirana određena veština.

Kod dece sa disgrafijom greške u pisanju se mogu javiti:

 1. na nivou slova i sloga
  • izostavljanje slova i sloga ukazuje da učenik ne uočava sve glasove u reči. Npr.ptka-patka
  • premeštanje slova i sloga ukazuje na poteškoće uočavanja redosleda glasova u reči uz nedovoljnu razvijenost pažnje. Dete uočava svaki glas ali neispravno beleži njihov redosled. Npr. tapka-patka, bart-brat
  • dodavanje suvišnih slova se događa kod neispravnog unutrašnjeg izgovora reči tokom pisanja. Npr. varat-vrat
  • ne razlikovanje slova sličnih po obliku d-b, č-ć i izokretanje slova na suprotnu stranu
  • ne diferenciraju slične foneme usled nerazvijenosti fonemskog sluha č-ć, s-z, l-lj
 2.  na nivou reči
  • neispravno rastavljanje (ne ću, za plakao) i sastavljanje reči (hoćešli) i remećenje granica između reči
  • problem promene reči prema kategorijama broja, roda, padeža i vremena. Npr. veliko mrlja, jato ptice…
 3. na nivou rečenice
  • greške povezivanja reči u rečenici, neispravna interpunkcija

Rukopis dece sa disgrafijom je obično nečitak, neuredan, pišu sporo i brzo se zamaraju. U velikom broju slučajeva disgrafija je udružena sa disleksijom.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216