Vrh

Senzorna integracija – stručna obuka u Lingua Logosu

EDUKACIJA ZA SI PEDAGOGE

Ciljna grupa:

Stručno usavršavanje namenjeno je vaspitno obrazovnim stručnjacima koji rade s decom s teškoćama u razvoju:
• učiteljima
• nastavnicima
• vaspitačima
• pedagozima
• psiholozima
• logopedima
• specijalnim pedagozima /rehabilitatorima
• defektolozima, somatopedima
• fizioterapeutima,
• radnim terapeutima
• socijalnim radnicima.

Pregled programa:

PRVA NEDELJA, 30 januar – 3 februar 2017.
• Uvod u teoriju senzorne integracije I
• Uvod u teoriju senzorne integracije II
• Neurološka pozadina senzorne integracije, funkcionalna anatomija i fiziologija emocija
• Samoregulacija, povezanost senzorne integracije sa sposobnostima učenja
• Razvoj deteta (senzomotorni, kognitivni, emocionalni) povezanost filogeneze i ontogeneze sa smetnjama učenja i poremećajima senzorne integracije
• Dijagnostika poremećaja senzorne integracije – baseline (osnovni snimak) i druge mogućnosti

DRUGA NEDELJA, od 8 do 12 marta 2017.
• Praksija/dispraksija, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
• Autizam, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
• Poremećaj pažnje i koncentracije sa hiperaktivnosti (ADHD), dijagnostika i tretman senzornom integracijom
• Smetnje učenja, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
• Cerebralna paraliza, dijagnostika i tretman senzornom integracijom

TREĆA NEDELJA, januar 2018.
• Postupci za podsticanje razvoja i njihovo planiranje, rad sa roditeljima
• Prikazi slučajeva
• Polaznici su obavezni da pripreme: snimak i analizu baseline-a, snimak podučavanja iz područja svog rada, da odrede ciljeve intervencijskih postupaka i program rada, snimak jednog tretmana, a zatim snimak kontrolnog baseline-a.

Predavači i mentori:

Iva Papić, dipl. psiholog-master, specijalizant kliničke psihologije, instruktor senzorno integracijske pedagogije, Marte Meo terapeut u procesu obuke za Marte Meo supervizora, voditelj Odseka za psihosocijalno-edukativnu rehabilitaciju dece i omladine u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju «dr Miroslav Zotović» Banja Luka. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa teškoćama u razvoju.

Lidija Andrijević Gajić, prof.logoped, instruktor senzorno integracijske pedagogije, u edukaciji za Marte Meo supervizora, voditelj Odseka logopedije i Savetovališta Centra Slava Raškaj Zagreb, s dvadeset godina iskustva u radu s decom s razvojnim teškoćama i njihovim porodicama.

Mihaela Grubišić, bacc. physioth, bacc. therap. occup; apslovent na Specijalističkim diplomskim studijama fizioterapije, neurorazvojna Bobat terapeutkinja, MAES terapeut, sertifikovani stručni voditelj terapijskog psa, instruktor senzorne integracije te voditelj kabineta terapije senzorne integracije u Specijalnoj bolnici za decu s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama u Zagrebu

Po završetku polaznik će:
– steći znanja o neurološkoj pozadini poremećaja senzorne integracije bazirana na aktuelnim rezultatima neurobioloških i neurofizioloških istraživanja.
– dobiti znanja kojima će moći efikasno da pomaže deci sa teškoćama senzorne integracije i znatno poboljšati njihove izglede za budućnost.

Broj radnih dana: 15 (3×5 dana)

Broj radnih sati: 126 radnih sati

Vreme i mesto održavanja:

Ponedeljak – petak 12h do 20.30h
Logopedski centar LINGUA LOGOS Novi Beograd, Belvill, Djordja Stanojevića 11Đ www.lingualogos.com
Maksimalan broj učesnika: 25

Cena po učesniku:

130000din /1050 eura, moguće je plaćanje na tri rate

Polaznicima kursa obezbeđen je:
• Sertifikat o pohađanju kursa/treninga;
• Zajednički ručak
• Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);

Više o senzornoj integraciji pročitajte na našoj stranici Senzorna integracija.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website