Vrh
 

Razvojna disfazija

Razvojna disfazija je razvojni jezički poremećaj odnosno poremećaj dubinskih jezičkih struktura, kojeg karakterišu smetnje u formiranju glasova, zahvatajući semantiku, rečnik, sintaksu, morfologiju i smanjenu sposobnost razumevanja govorne poruke.

Karakteristike poremećaja receptivnog govora (razumevanja govora):

 • neodazivanje na ime do 1. rođendana
 • nesposobnost prepoznavanja bar nekoliko prostih predmeta do 18. meseca
 • nemogućnost da se do 2. godine izvrše neki prosti nalozi

Postoji izražen zastoj razvoja ekspresivnog govora koji je udružen sa socio-emocionalnim poremećajima, poremećajima ponašanja, hiperaktivnošću i slabom pažnjom. Ova deca se razlikuju od dece sa autizmom po tome što pokazuju normalnu socijalnu interakciju, učestvuju u „kobajagi“ igrama, imaju skoro normalnu upotrebu gestova i samo blago oštećenje neverbalne komunikacije.

Karakteristike poremećaja ekspresivnog govora (produkcije govora):

 • nesposobnost formiranja prostih rečenica (od dve reči) do 3. godine
 • ograničen razvoj rečnika
 • greške u morfologiji naročito izostavljanje krajeva reči ili prefiksa

Deca sa disfazijom najčešće koriste glagol u trećem licu jednine (pije, jede) čak i kad govore o sebi. Naročito se sporo razvija značenje reči kojima se označavaju apstraktne jezičke kategorije kao što su veznici, prilozi, predlozi, padežni nastavci, rod, lica i glagolska vremena uz nedostatak tečnosti govora i teškoće u redosledu pri prepričavanju prošlih događaja.

Jezik je hijerarhijski organizovan i kroz takvu organizaciju se ispoljavaju različiti nivoi jezičkih teškoća. Pogrešno je mišljenje da govor disfazičnog deteta samo vremenski zaostaje za normalnim razvojem govora, da inače prolazi kroz sve faze razvoja jedino što ide usporenijim tempom.

Veoma je teško roditeljima da na ranom uzrastu kod dece razlikuju:

 1. kašnjenje u razvoju govora kao individualnu razvojnu karakteristiku koje podrazumeva da:
  • kašnjenje nije značajno
  • zadržan je normalan razvojni red
  • ne postoje drugi poremećaji
  • sluh je očuvan
 2. kašnjenje u razvoju govora kao razvojni poremećaj koji podrazumeva da je:
  • kašnjenje većeg stepena
  • poremećen je razvojni red
  • postoje i drugi razvojni poremećaji

Spontanim razvojem disfazična deca nisu u stanju da ovladaju složenijim jezičkim strukturama i potrebna im je adekvatna stimulacija i logopedski tretman.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216