Vrh
 

Blog

 Tomatis® Metoda

Tomatis® Metoda

Teškoće  sa održavanjem pažnje?!  Problemi sa pamćenjem dužih govornih sadržaja?! Emocionalna nestabilnost?! Kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju?! Teškoće u usvajanju i održavanju  školskih veština?!

Ovo su neka od polja primene u kojima Tomatis® metoda kao dopunska profesionalna tehnika pokazuje izvanredne  rezultate.

 Tomatis®u Srbiji

Prateći razvoj nauke i tehnologije, osluškujući potrebe naših klijenata prepoznali smo potrebu za uvođenjem Tomatis® metode. Koliko je uspešna potvrđuju  svakodnevni rezultati naših klijenata sa kojima radimo.

Šta je zapravo Tomatis®metoda?

Tomatis® metoda je pedagoški program vežbanja uva, fitnes uva, slušna stimulacija koja koristi muziku kako bi podstakla nervni sistem. Postoji velika razlika između čuti i slušati. Čuti je mehanizam uva, a slušati je mehanizam mozga.

Kada je slušanje prekinuto mozak prestaje da reaguje na one zvukove koje uvo prenosi. Zbog toga je neophodno usmeriti pažnju i pokrenuti aktivnost mozga. Ovo se dešava kada je mozak vrlo osetljiv na iznenadne promene koje ne može da predvidi.Na primer  nećete obraćati pažnju na lavež komšijskog psa pošto svakodnevno laje na Vas, ali kada bi ovaj pas mjauknuo odmah biste registrovali ovu promenu.

 

Mocartov efekat u Tomatis®metodi

Da li znate da je uvo povezano sa ¾ najvažnijih živaca nervnog sistema mozga?

90% ukupne energije dolazi kroz unutrašnje uvo. To punjenje  mozga energijom šalje poruke našim zglobovima, kostima i mišićima i daje nam energiju za razmišljanje, stvaranje i kretanje, a sve dolazi od zvukova visokih frekvencija koje se nalaze u delima Mozarta i Gregorijanskih napeva. Zvukovi niskih frekvencija savremene muzike iscrpljuju naše telo, a tako i energiju našeg mozga. Kako bi maksimalno stimulisao mozak i na taj način dostigao najbolje rezultate,  Alfred Tomatis, otac Mocartovog efekta, izabrao je Mocartovu muziku sa svim njenim bogatim  visokim i niskim tonovima i frekvencijama.  Međutim Mocartov efekat, odnosno Tomatis® metoda, ne koristi najkvalitetnije snimke filharmonijskih orkestara, najpotpuniji raspon frekvencija.

Naime, da bi se postigao Mocartov efekat, muzika se  filtrira, naglašavamo visoke frekvencije, a ublažavamo niske frekvencije, ili obrnuto.

To više nije muzika prijatna uvu, koja podstiče muzički doživljaj, zapravo se čini iritantnom i napornom i čim je čujemo shvatimo odmah da nije zaokružena,  da joj nešto nedostaje.

Ali upravo na taj način filtrirana, podstiče rad mozga, reedukuje naše slušanje i tako vežba mozak.

Baš kao kad vežbamo svoje telo: malo skoči u vazduh, malo se spusti na pod, pa opet brzo skoči.

 

 Veza između uva, mozga,tela i glasovnog izražavanja Tomatis®zakoni

 

Postoje 3 Tomatis® zakona koja objašnjavaju ovu vezu:

 • Glas moze da sadrži samo ono što uvo čuje
 • Ako se slušanje promeni, glas se odmah i nesvesno modifikujue
 • Kroz auditivnu stimulaciju moguće je transformisati glas

 

Polja primene

Obraćaju nam se roditelji dece kojima govor kasni,usvajanje jezika je usporeno,  dece sa autizmom, sa ADHD, emocionalnim teškoćama, problemima u pamćenju gradiva. Takođe tretiramo i odrasle koji imaju poteškoća u koncentraciji, poremećaje pažnje i pamćenja . Svako od njih ima veliki problem koji tretiramo, a to je poremećaj slušnog procesuiranja. Reedukujemo njihovo uvo da bude najbolje što može biti, što se tiče učenja, komunikacije i kreativnosti. Kad radimo s decom radimo s celom porodicom.

 

Tomatis® Solisten sistem

Tomatis® metoda je sistem za treniranje slušanja koju je kreirao Dr Alfred Tomatis i konstruisao je prvi aparat u tu svrhu- Solisten sistm.

 

Protokol TOMATIS® metode

 1. Inicijalna konsultacija

Radi se  procena opšteg stanja, nakon čega sledi razgovor o posebnim poteškoćama od kojih patite.

 1. Ciklusi slušanja (pasivna faza)

Koristeći posebno dizajniran uređaj, slušate program po savetu Tomatis praktičara. Budući da programi stimulšu uvo i mozak, slušanja se  moraju ponoviti nakon određenog  vremena, izmenjujući se s ravnomerno raspoređenim intervalima odmora (nazivamo ih „periodi integracije“), tako da napredak  bude dugotrajan ili trajan.

ELMA programi

ELMA je akronim za

 • E – emotion (emocija)
 • L – language (jezik)
 • M – memory (pamćenje)
 • A – attention (pažnja),

Predstavlja set programa dizajniran da se koristi kao sredstvo za dopunu terapeutskom radu. Programi su tako dizajnirani da se mogu primeniti bez inicijalnog testa slušanja, a zadovoljavaju klijentove potrebe i očekivanja poštujući principe predostrožnosti.

Svaki program se sastoji od muzičkih snimaka. Svaki snimak traje 30 minuta. Snimak karakterišu akustična svojstva i poseban efekat na uvo. Nema istih ili ponavaljajućih snimaka jer svaki od njih je različitog tipa, različite brzine izlaza i različitog nivoa filtera. Kombinacijom ovakvih muzičkih snimaka Tomatis® smatra de će se doći do željenog rezultata.

Koriste se 3 tipa muzike:

 1. Mocartova muzika
 2. Gregorijanske crkvene pesme
 3. Valceri

Broj i dužina slušanja zavisi od datog problema.

Ciklusi su obično po dva sata dnevno kroz 13 dana. Između prvog i drugog ciklusa (pod ciklusom podrazumevamo slušanje jednog programa u 13 dana) treba napraviti pauzu od 4 do 6 nedelja.

Izmedju drugog i trećeg ciklusa treba napraviti pauzu od 6 do 8 nedelja. Minimum organizacije je 3 ciklusa koja će uslediti jedan za drugim po navedenim kriterijumima.

 1. Izlazna procena

Nakon što je odslušan blok od tri ciklusa, radi se ponovna procena, koja nam omogućava da izmerimo napredak i utvrdimo treba li preporučiti dalje slušanje.

Dobijeni rezultati Tomatis® metodom su dugotrajni ili čak  trajni,  pa često nije potrebno produžiti cikluse  izvan početnog programa  (za određene probleme mogu vam biti sugerisani dalji ciklusi slušanja).

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website