Vrh
 

Intenzivni programi – ABA terapija

Intenzivni programi u trajanju od 30-40 časova nedeljno se sprovode ABA terapijom (Primenjena analiza ponašanja) kod dece iz grupe pervazivnih razvojnih poremećaja:

  • Autizam
  • Aspergerov sindrom
  • ADD/ADHD (poremećaj pažnje/poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću)

ABA terapija je sveobuhvatna metoda koja pomaže deci da nauče kako da uče. Umesto da im dozvolimo da sede u ćošku i izvode besmislene, ponavljajuće, usamljene aktivnosti, pomažemo im da se usmere na nas, naše reči i svet oko nas.

Pomenućemo značaj rane intervencije koja je bitan faktor uspešnosti terapije. Što ranije započnemo tretman posle adekvatno postavljene dijagnoze, veće su šanse za brži oporavak i bolju prognozu.

ABA terapija sadrži detaljan program za učenje:

  • uspostavljanja kontakta pogledom i fokusiranja pažnje
  • imitacije pokreta (koja je preduslov za razvoj i upotrebu govora i jezika)
  • smanjivanja stereotipija i repetitivnih radnji kako bi se povećao opseg pažnje i kako bi se deca usmerila na učenje društveno korisnih aktivnosti
  • i svakodnevnih životnih radnji (oblačenje, pranje zuba, vezivanje pertli…)
  • senzorne integracije – putem obezbeđivanja senzornih iskustava u kontekstu svrsishodnih aktivnosti, planiranjem i izvođenjem adaptivnih ponašanja može se podstaći učenje
  • razumevanja i produkcije govora i podsticanje kognitivnog razvoja
  • i usvajanje prilagođenih društvenih ponašanja praćenih pozitivnim emotivnim potkrepljenjem.

ABA je visoko struktuiran program za razvoj govorno-jezičkih, kognitivnih i socio-emocionalnih veština koji se u našem centru sprovodi po individualnom planu u odnosu na biološki potencijal i tempo napredovanja i usvajanja veština svakog deteta ponaosob.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216