Vrh
 

Blog

Vizuelni raspored

Uvođenje vizuelnog rasporeda

Prilikom prvog uvođenja vizuelnog rasporeda koriste se dve slike koje označavaju aktivnosti. Preporuka nekih autora je da se aktivnost uvođenja rasporeda realizuje kroz četiri faze (Hurdelbrink, 2014). Ukoliko zamislimo da prva slika predstavlja aktivnost pisanja, a druga igranja kockama, nakon završenog pisanja, terapeut pokazuje na prvu sliku i komentariše: “Pisanje je gotovo”. Zatim učeniku pruža potpuni fizički podsticaj (rukom preko ruke) u skidanju prve slike sa rasporeda i njenom odlaganju u prostor namenjen za to. Nakon toga, nastavnik pokazuje prstom na drugu sliku uz reči: “Sada se igramo kockama.”

Po završetku druge aktivnosti ponavlja se procedura kao i za prvu sliku. Vežbanje prve faze se nastavlja sa druge dve slike na rasporedu. Kriterijum za prelazak na drugu fazu podrazumeva uspeh u 80% i više proba na pet uzastopnih sesija. Svaka sledeća faza do kraja podrazumeva postepeno smanjenje prompta do samostalnog korišćenja rasporeda.

Šta kada ne možemo dosledno sprovesti vizuelni raspored?

Pojedina deca teško prihvataju promene redosleda aktivnosti. Zato je dobro uvesti simbol “UUUPS” za nepredviđene situacije. Na primer, aktivnost odlaska u park osujetio je jak vetar ili kiša, pa ćemo tada upotrebiti ovaj simbol. Ovo prevenira uznemirenost kod dece.

Vizuelni raspored kroz socijalne priče

Socijalne priče su usmerene na situacije iz svakodnevnog života i mogu se koristiti iznova i iznova, kada god je potrebno. Preporučljivo je slikati baš situacije i aktivnosti koje su tipične za naše dete. Socijalne priče nude informacije o tome šta će se desiti, informacije o određenim društvenim situacijama i usmerene su na to ko izvodi određenu radnju i zašto oni te radnje izvode. Priče mogu pružiti informacije vezane za vreme i mesto gde i kada se određene stvari mogu dogoditi. Pomažu da se dete snađe i organizuje kada se ponovo nađe u tim situacijama.

Prvo-onda

Ukoliko dete ispoljava otpor prema nekim aktivnostima i teži da izbegne određeni zadatak može se koristiti raspored sa samo dve slike. Takođe, ovaj vid rasporeda namenjen je i odlaganju željene aktivnosti uz korišćenje Token sistema. U ovom rasporedu, prva slika označava zadatak, dok se druga odnosi na željenu aktivnost. Ako učenik ne voli da radi matematiku, a voli zadatke na kompjuteru, nastavnik će napraviti raspored sa slikom na kojoj su brojevi i slikom kompjutera. Nastavnik pokazuje učeniku raspored uz pokazivanje slika i komentariše: “Prvo matematika, pa onda kompjuter.

 

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website