Vrh
 

Blog

Vizuelni raspored

Uvođenje vizuelnog rasporeda

Današnja praksa sve više ukazuje na potrebe korišćenja vizuelne podrške u radu sa decom. Kako i sve više istraživanja imamo na ovu temu možemo doći do zaključka da korišćenjem vizuelne podrške, pogotovo sa neverbalnom decom postižemo bolje rezultate. Kroz sam proces uvođenja vizuelnih rasporeda trudimo se da stimulišemo komunikaciju, organizaciju i utičemo na što veći stepen samostalnosti kod deteta.

Šta kada ne možemo dosledno sprovesti vizuelni raspored?

Pojedina deca teško prihvataju promene redosleda aktivnosti. Zato je dobro uvesti simbol “UUUPS” za nepredviđene situacije. Na primer, aktivnost odlaska u park osujetio je jak vetar ili kiša, pa ćemo tada upotrebiti ovaj simbol. Ovo prevenira uznemirenost kod dece.

Vizuelni raspored kroz socijalne priče

Socijalne priče su usmerene na situacije iz svakodnevnog života i mogu se koristiti iznova i iznova, kada god je potrebno. Preporučljivo je slikati baš situacije i aktivnosti koje su tipične za naše dete. Socijalne priče nude informacije o tome šta će se desiti, informacije o određenim društvenim situacijama i usmerene su na to ko izvodi određenu radnju i zašto oni te radnje izvode. Priče mogu pružiti informacije vezane za vreme i mesto gde i kada se određene stvari mogu dogoditi. Pomažu da se dete snađe i organizuje kada se ponovo nađe u tim situacijama.

Prvo-onda

Ukoliko dete ispoljava otpor prema nekim aktivnostima i teži da izbegne određeni zadatak može se koristiti raspored sa samo dve slike. Takođe, ovaj vid rasporeda namenjen je i odlaganju željene aktivnosti uz korišćenje Token sistema. U ovom rasporedu, prva slika označava zadatak, dok se druga odnosi na željenu aktivnost. Ako učenik ne voli da radi matematiku, a voli zadatke na kompjuteru, nastavnik će napraviti raspored sa slikom na kojoj su brojevi i slikom kompjutera. Nastavnik pokazuje učeniku raspored uz pokazivanje slika i komentariše: “Prvo matematika, pa onda kompjuter.

 

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website