Vrh
 

vizuelne veštine

Vizuelni raspored

Uvođenje vizuelnog rasporeda Današnja praksa sve više ukazuje na potrebe korišćenja vizuelne podrške u radu sa decom. Kako i sve više istraživanja imamo na ovu temu možemo doći do zaključka da korišćenjem vizuelne podrške, pogotovo sa neverbalnom decom postižemo bolje rezultate. Kroz sam proces uvođenja vizuelnih...