Vrh
 

Poremećaji glasa

Šta je to glas?

Glas podrazumeva zvuke koji se proizvode u ljudskom glasovnom aparatu. Zahvaljujući glasu, naše misli možemo da pretočimo u reči. Zbog toga je glas jedan od najvažnijih činilaca verbalne komunikacije, koja u poslednje vreme postaje sve složenija, i pred čoveka postavlja sve veće vokalne zahteve. Glas je ujedno i vrsta ličnog pečata, jer je kao i otisak prsta jedinstven za svaku osobu.

Organi koji neposredno učestvuju u proizvođenju glasa su pluća, grkljan, ždrelo, usna duplja i nos, a kao rezultat dobijamo glas određene jačine, visine i boje. Neadekvatna funkcija ovih organa, kao i izmenjene osobine glasa onemogućavaju osobu da bude uspešna u opštenju sa okolinom.

Uzroci poremećaja glasa

Uzroci poremećaja glasa mogu se podeliti na:

 1. Organske
  Urođene nepravilnosti grkljana, poremećaj glasa nastao usled oštećenja sluha, zapaljenski procesi, alergijska oboljenja, poremećaji nervnog sistema, povrede, hormonski uzroci
 2. Funkcionalne
  • fononeuroze – poremećaji glasa nastali na psihosomatskoj osnovi
  • fonoponoze – poremećaji glasa nastali usled neadekvatne upotrebe glasovnog aparata – tu se ubrajaju hiperkinetičkahipokinetička disfonija; izrasline na glasnicama – polipi, edemi)
 3. Socijalno – profesionalne
  Uzroci povezani sa specifičnošću struke kojom se određena osoba bavi i okruženjem u kom se nalazi
  Npr. ukoliko osoba radi u okruženju u kom udiše hemijska isparenja, ili boravi u zadimljenim prostorijama…

Fonopedska (glasovna) rehabilitacija

Fonopedska (glasovna) rehabilitacija ima za cilj da otkloni poremećaj glasa uspostavljanjem ispravne navike u vezi sa korišćenjem glasa.

Neke od metoda fonopedske rehabilitacije, koje se koriste u zavisnosti od vrste poremećaja glasa su:

 • vežbe disanja
 • vežbe fonacije
 • stvaranje glasovnog modela
 • uspostavljanje pravilne visine glasa
 • uspostavljanje optimalne jačine i boje glasa
 • vežbe feed-back sistema
 • digitalna manipulacija
 • uklanjanje opterećenja vokalnih organa
Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216