Vrh
 

Blog

Verbalna dispraksija kod dece – Nejasan govor

Verbalna dispraksija, verbalna razvojna dispraksija ili govorna disparksija često se koristi za indikaciju ekspesivnog poremećaja neurološkog porekla koji ometa proizvodnju govornih zvukova kao i sekvenciranje slogova ili reči.

Na primer dete kaže „ota“ što se odnosi na „loptu“ jer on ne može da proizvede zvuk sagovornika.

Ovaj govorni poremećaj uzrokovan je nezrelošću motornog područja mozga, koji onemogućavaju artikulacione pokrete govornih organa (jezik, meko nepce, usne…)

 

Kako se manifestuje dispraksija kod dece:

Razumevanje nije srazmerno ekspresivnom govoru;

Roditelji obično kažu da dete razume sve, ali da priča nerazumno ili da gotovo nema reči u rečniku.

  1. Kod male dece kvalitet i količina zvuka je smanjena, ponekad ograničena na samo jedan slog; 

Roditelji opisuju svoje dete kao sporo i tiho.

2. U prvim godinama život razvijaju gestualni jezik putem kojeg komuniciraju sa okolinom.

Njihova ekspresivna ograničenost potpomognuta je gestom ili crtanjem čime izražavaju svoje potrebe.

3. Produkovanje kratkih reči ili reči u kojim preovladavaju vokali- za njih su lakše, zbog složenosti pokreta koja je neophodna za izgovor konsonanata.

4. Generalno, što je duža rečenica (nalog), to je razumljivost manja;

5.  Nespretnost u motornim akcijama kao što su samostalnost u jelu, vezivanju pertli, oblačenju…

6.  Poremeno su ova deca „označena“ kao odrasli sa problemima u učenju.

Budući da i jedni i drugi mogu da imaju poteškoće u finoj motorici, sekvencioniranju, pažnji i pamćenju;

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website