Vrh
 

Blog

KAKO PODSTICATI RAZVOJ GOVORA KOD DETETA?

Rođenje deteta je najsrećniji trenutak u životu roditelja. Nakon toga roditelji uživaju u prvom dodiru, osmehu, okretu ali svi sa nestrpljenjem očekuju prvu reč svog deteta.

Da bi došlo do pojave prve reči neophodno je da sve faze koje prethode progovaranju proteknu uredno.

Faze govorno jezičkog razvoja

Sticanje govorno-jezičkih sposobnosti i komunikacije deteta počinje prvim plačem novorođenčeta i odvija se kroz određene faze razvoja.

Prva faza razvoja je faza gukanja kroz koju dete iskazuje svoje zadovoljstvo ili negativno emocionalno stanje koje je vezano za osnovne potrebe tj kada je gladno, mokro…Vremenski okvir ove faze je uglavnom između drugog i četvrtog meseca kada se pojavljuju glasovi koji liče na prve vokale.

Naredna faza je faza brbljanja, od šestog meseca, kada se javljaju prvi slogovi. U ovoj fazi postoje vokali A,E,I,O,U kao i konsonanti K,G,B,P,T,D,M,N. U ovoj fazi koja traje i do devetog meseca beba već počinje da razume neke najjednostavnije naloge. U ovom periodu roditelji najčešće uče bebu da maše „pa pa“, „taši taši“, „gde je pametna glava“. Nakon faze brbljanja očekujemo fazu progovaranja.

Kada možemo očekivati prvu reč?

Faza progovaranja, odnosno prve reči se očekuje oko 12.og meseca kada dete zapravo udvaja iste slogove ma-ma, ta-ta, ba-ba, de-de. Bitno je napraviti razliku između faze brbljanja i progovaranja. Smatra se da je dete progovorilo prvu reč kada prvi put svesno upotrebi reč, odnosno kada reč mama poveže sa pojavom mame.

Faktori koji utiču na razvoj govora

Normalan jezički razvoj je sastavni deo biološkog i mentalnog dečijeg razvoja i odvija se u skladu sa njima. Dva najznačajnija faktora za razvoj govora i jezika su genetski i socijalni faktori.

Neophodan uslov da bi dete ovladalo govorom na prvom mestu je dobar sluh, zatim razvijena auditivna percepcija i diskriminacija glasova, razvijena vizualna percepcija, razvijena muskulatura govornih organa, sposobnost usmeravanja pažnje i neizostavni podsticaji i stimulacije iz socijalne sredine, pre svega porodice.

Uloga roditelja

Deca uče kroz imitiranje, vežbanje i podsticanje u čemu najveću ulogu imaju roditelji. Veoma je bitno da roditelji provode što više kvalitetnog vremena sa detetom koje je u fazi progovaranja i građenja prvih reči. Izbegavati izlaganje deteta TV sadržajima na ranom uzrastu. Stimulisati razvoj govora kroz zajedničke igre, imenovanje radnji i pojmova iz detetovog okruženja, posebno za koje dete pokaže interes, usmeravati pažnju na pojmove iz slikovnica. Govor se uči imitacijom. Iz tog razloga je bitno da dete bude usmereno na nas, na naše reči. Kada je detetova pažnja usmerena na nas, gledamo ga u visini njegovih očiju i imenujemo objekat za koji je dete pokazalo interesovanje. Dati vremena detetu da ponovi. Naš izraz lica daje mu do znanja da iščekujemo od njega reč. Pevati pesmice, koje mogu da ukjučuju pokazivanje pojedinih delova tela i jednostavne motorne imitacije. Oponašati glasanje životinja.  Komentarisati sva dešavanja. Važno je menjati intonaciju glasa i pozitivnom emocionalnom reakcijom odgovoriti na svaki detetov pokušaj komunikacije. Ne treba zanemariti podsticanje veštine zahtevanja kod deteta. Deca najpre zahtevaju tako što usmeravaju ruku ka željenoj igračci ili objektu, zatim dolazi do razvoja pokaznog gesta. Nakon pojave prvih reči možemo očekivati upotrebu reči u svrhu zahtevanja. Kada dete usmeri prstić ka željenom objektu imenovaćemo objekat, npr „Auto“. „Hoćes auto“? Na taj način bogatimo rečnik deteta i učimo ga zahtevanju.

Kada počinje stimulacija govora?

Stimulacija govora je svakodevna i počinje još od detetovog rođenja. Majke instinktivno reaguju na prvo detetovo gukanje, uzvraćaju na detetovo brbljanje. Na taj način već započinje dvosmerna komunikacija. Pričajte svom detetu dok ga kupate, imenujte delove tela, objašnjavajte šta radite, pričajte sa njim dok šetate, pevajte mu pesmice. Budite opušteni, igrajte se i uživajte sa svojim mališanima iščekujući da vas prvi put oslovi sa mama ili tata.

Kada je vreme da se potraži savet stručnjaka?

Bitno je napomenuti da  postoje individulne razlike između dece i da su određena odstupanja očekivana.

Ali ukoliko imate utisak da Vas dete ne razume, ne odaziva se ili ne reaguje na Vaše naloge, ne možete da mu usmerite pažnju, faze gukanja i brbljanja su izostale ili bile oskudne obavezno potražite savet logopeda kako bi otklonili nedoumice i dobili adekvatne savete za pravovremenu stimulaciju govorno jezičkog razvoja.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Komentari
  • Daniela

    3 januara, 2022 at 10:58 am

    Postovani, izuzetno mi se dopao sadrzaj vaseg sajta, interesantne tehnike i uspesne, kako sam cula od korisnika koji su dolazili kod vas. Postavila bih vam pitanje Moj unuk, star 26 meseci, jos uvek ne progovara one prve reci mama, tata itd. Apsolutno sve razume. Zivahno je i veselo dete. Da li mislite da ima razloga za brigu i da li mozemo Vama da se obratimo ?

Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website