Vrh

Razvoj govora

Već krajem prvog meseca dete obraća pažnju na zvuk.
Sa 3-5 meseci ono reaguje na iznenadne šumove i obraća pažnju na tuđi govor. Tada već počinje prva vokalizacija.
Sa 6-8 meseci dete se već glasno smeje, guče po nekoliko glasova u jednom dahu (u-a-ua). Javljaju se i prvi udvojeni slogovi-brbljanje (ta-ta-ta).
Sa 9-11 meseci dete razume zabrane „no-no“, sluša i imitira zvuke svoje okoline i sve više i više nerazumljivo brblja.
Sa 9-12 meseci dete počinje da imitira govor. Ono već zna 3-5 reči, koje upotrebljava sa značenjem. Razume i odaziva se na svoje ime.
Pred kraj prve godine glavna karakteristika dečijeg iskaza postaju varijacije u melodiji, ritmu i tonu glasa koji pokazuju namere koje stoje iza tog iskaza, i to su prvi stvarni znaci jezičkog razvit ka.
Sa 12 do 17 meseci dete razume jednostavna pitanja. Na zahtev pokazuje svoj nos, oko, uvo. Ima aktivan rečnik od 5-6 reči. Upotrebljava frazu od dve reči (mama daj..)
Sa 18-23 zna da imenuje jedan ili više predmeta (stvarnih ili na slici). Izgovara jednostavne fraze ili rečenice, zna da odgovara na jednostavna pitanja.
Na kraju 2. godine dete u svom rečniku ima oko 300 reči. Učestalo pita „šta je to?“,“ ko je to?“,“ gde je?“ Posle druge godine života dalji tok razvoja će zavisiti od individualnih sposobnosti deteta, ali i od uticaja sredine u kojoj živi.
Od 3-4 godine dete ovladava tehnikom govora i svoju pažnju usmerava na govorni sadržaj, značenje reči i rečenicu. Ono upotrebljava različite gramatičke oblike (imenice, glagole, zamenice, a kasnije prideve, priloge, veznike i predloge). Zatim dete ulazi u fazu potpune rečenice. Razume vremenske odrednice danas-juče-sutra. Prosečan opseg rečenice je 3-4 reči. Rečnik deteta se kreće od 500-1000 reči.
Na uzrastu od 4-5 godine dete ulazi u fazu radoznalosti, kada se intezivno razvija saznanje o svetu koji ga okružuje koristeći se u velikoj meri jezikom. Razlikuje vremenske odrednice jutro-podne-veče. Koristi u govoru sve vrste reči. Prosečan broj reči u rečnici je 4-5 reči. Dete usklađuje radnju i govor, igra se i priča. Raspon aktivnog rečnika je od 1500-2100 reči.
Nakon 5. goodine života počinju se usvajati određeni aspekti jezika kao što je razumevanje metafora, šala i zagonetki, ali i intezivan razvoj naracije. Opseg rečenice prosečno iznosi 5-6 reči.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website