Vrh
 

Blog

Govorni poremećaji u adolescenciji

Adolescencija je jedna od najkomplikovanijih faza u odrastanju. U ovom periodu dešava se radikalna promena koja predstavlja prelazak iz detinjstva u svet odraslih.

Ako na ovaj, samo po sebi, turbulentan period dodamo i teškoće u govoru i jeziku, problemi se povećavaju.

Studije pokazuju da mnogi problemi u ponašanju dece imaju koren u govorno-jezičkim poteškoćama. Odnosno, ograničeni jezički kapaciteti predstavljaju izvor frustracija za dete koje se manifestuju putem agresije ili nasilja.

Za adolescente, koji u ovoj fazi života skoro potpune zavise od društvenih odnosa sa svojim okruženjem, ova vrsta barijere predstvlja skoro nepremostivu prepreku. Takodje, govorno-jezički poremećaji i na ovom uzrastu mogu biti uzrok akademskih neuspeha ili slabijih uspeha.

Uglavnom govorimo o poremećajima koji nisu na pravi način tretirani u detinjstvu pa posledice toga postaju vidljive u starijim razredima osnovne škole.

Postoji mnogo znakova koji mogu ukazati na to da tinejdžer ima ovu vrstu problema:

-problemi u ponašanju

-nisko samopouzdanje

-izbegavanje školskih obaveza

-ograničena komunikacija sa okolinom

Ako se ovo dogodi, šta treba da radimo?

Kao i kod dece, najbolje je obratiti se stručnjaku za poremećaje u komunikaciji, kako bi se postavila tačna dijagnoza. Jako je važno da se problemu pristupi na pravi način. Uz pravovremenu reakciju smanjujemo rizik od pojave ozbiljnijih problema ne samo u govoru i jeziku već i u svakodnevnom funkcionisanju našeg adolscenta u širem socijalnom okruženju.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website