Vrh
 

ABA terapija

Primenjena Analiza Ponašanja – ABA

ABA je naučno zasnovana metoda koja nam pomaže da razumemo:
• šta je ponašanje
• kako okruženje utiče na ponašanje
• kako se odvija proces učenja.

Cilj ABA terapije je da podstiče i povećava učestalost poželjnih ponašanja, a smanjuje nepoželjna i njihov uticaj na učenje.

Više od 60 godina istraživanja pokazuje efikasnost ABA terapije u smanjivanju neprimerenog ponašanja i poboljšanju komunikacije, učenju i formiranju obrazaca socijalno prihvatljivog ponašanja. ABA je naučno dokazana metoda. Brojne studije su pokazale da mnoga deca sa autizmom i drugim razvojnim problemima dostignu značajan napredak u učenju, razumevanju, komunikaciji i socijalizaciji kada su uključena u ABA program. Deca koja su na ranom uzrastu bila uključena u intenzivan ABA program u trajanju od dve ili više godina su dostigla značajno viši nivo funkcionisanja u odnosu na decu koja su primenjivala druge metode u radu. Takođe ako su bila uključena na ranom uzrastu pokazivala su izuzeno viši nivo postignuća u odnosu na decu koja su kasnije uključena u tretman. ABA terapija je sveobuhvatna metoda koja pomaže deci da nauče kako da uče. Umesto da im dozvolimo da sede u ćošku i izvode besmislene, ponavljajuće, usamljene aktivnosti, pomažemo im da se usmere na nas, naše reči i svet oko nas.

ABA terapija sadrži detaljan program za učenje:

• usvajanja društveno prilagođenih ponašanja praćenih pozitivnim emotivnim potkrepljenjem i smanjenje nepoželjnih oblika ponašanja kroz učenje alternativnih obrazaca ponašanja.
• uspostavljanja kontakta pogledom i fokusiranja pažnje
• imitacije (koja je preduslov za razvoj i upotrebu govora i jezika)
• smanjivanja stereotipija i repetitivnih radnji kako bi se povećao opseg pažnje i kako bi se deca usmerila na učenje društveno korisnih aktivnosti
• razvijanje samostalnosti u svakodnevnim aktivnostima (oblačenje, pranje zuba, vezivanje pertli…)
• uspostavljanja senzorne integracije – putem obezbeđivanja senzornih iskustava u kontekstu svrsishodnih aktivnosti, planiranjem i izvođenjem adaptivnih ponašanja
• razumevanja i produkcije govora( izražavanje potreba, imenovanje, odgovaranje na pitanja)
• razvijanje vizuo-perceptivnih veština
• podsticanje kognitivnog razvoja
• usvajanja socijalnih veština i igre u interakciji sa vršnjacima
• razvijanje simboličke igre

Kako počinje ABA program?

Procena razvoja prema uzrasnim normama

Na osnovu VB MAPP i ABLLS-R procenjuju se veštine i nivo funkcionisanja deteta kroz merenje razvojnih miljoaza u odnosu na razvojni nivo deteta urednog razvoja.

Meri se stepen razvoja: receptivnog jezika (razumevanje), motorne i vokalne imitacije, zahteva, imenovanja,vizuo-perceptivne veštine, intraverbalne komunikacije ( odgovaranje na pitanja, nastavljanja započetih odgovora, asocijacijativni odgovori…), socijalnih veština, čitanja i pisanja, veština samopomoći ( samostalno hranjenje, oblačenje, toaletni trening…), grube i fine motorike, socijalizacije i igre.

Takođe se procenjuje stepen barijera koje onemogućavaju usvajanje očekivanih veština i oblika ponašanja.

Neke od barijera koje se procenjuju su: problemi u reagovanju na izdate naloge i zahteve,nedovoljno zahtevanje, zavisnost od prompta (podrške),skeniranje (sposobnost uočavanja više predstavljenih predmeta), slaba motivacija, samostimulacija, nedovoljan kontakt očima, senzorna preosetljivost, hiperaktivnost…

Procena tranzicija  pomaže da se utvrdi da li dete pokazuje ikakav značajni napredak i da li je dete steklo veštine neophodne za učenje u manje restriktivnom edukativnom okruženju. Ovaj merni alat za procenu pomaže detetovom timu koji sklapa IOP da odrede prioritete i donesu odluku koja će najbolje zadovoljiti detetove edukativne potrebe.

Nakon detaljne procene standardizovanim testovima (VB MAPP, ABLLS-R), intervjua sa roditeljima i analizom popunjenih checklist-a, uzimaju se podaci (data) za svaku veštinu ili ponašanje koje želimo da povećamo ili smanjimo.

Na osnovu toga se pravi individualni plan koji sadrži detaljno pisane programe i jasno definisane i merljive dugoročne i kratkoročne ciljeve za svaku pojedinačnu veštinu.

Dobijeni podaci se mere i grafički prikazuju, kako bi se nakon ciljane intervencije uporedili i utvrdili stepen uspešnosti sprovedenog programa.

Kako izgleda tipična ABA terapijska sesija?

Sesije najčešće traju tri sata, sastoje se od perioda strukturisanog vremena provedenog na određenom zadatku, veštini ili aktivnosti kroz individualan rad.

Socijalne veštine se usvajaju kroz vođenu interakciju sa vršnjakom ili manjom grupom vršnjaka po unapred definisanim ciljevima.

Za razliku od većine terapijskih programa ABA program je izuzetno struktuiran. Svaka veština se razlaže na manje zadatke koji su strogo definisani i merljivi.

Nakon utvrđivanja deficita koji je u osnovi date veštine definišu se ciljevi i započinje tretman. Podučavanje se sprovodi korišćenjem podsticaja i nagrada, koje se postepeno smanjuju dok se naučene veštine ne generalizuju. To znači da će jednom naučena veština moći da se primeni u različitim okruženjima i sa različitim ljudima.

Ukoliko se izvodi od strane obučenih ABA terapeuta, ABA terapija nije unapred definisan „paket“ programa ili vežbi koje se mogu primeniti na bilo koga. Upravo suprotno, svaki aspekt intervencije prilagođava se veštinama, potrebama, interesovanjima i uzrastu deteta.

Jedan od ključnih faktora uspeštosti tretmana je obučavanje roditelja i ostalih osoba koje su uključene u vaspitno-obrazovni rad sa detetom (vaspitači, učitelji, asistenti) za sprovođenje svakog cilja ponaosob, zajedničko praćenje i evaluacija programa.

Programi mogu biti intenzivni u trajanju od 20-40 časova nedeljno.

Ko može da sprovodi ABA terapiju?

Sprovođenje ABA tretmana može biti uspešno realizovano jedino od edukovanog terapeuta, koji je nakon diplomskih ili master studija iz oblasti specijalnog obrazovanja, psihologije ili bihejvioralne analize završio specijalistički ABA program, i svoj rad obavlja samostalno ili pod supervizijom BCBA terapeuta.

Stručnjaci našeg centra su prepoznali potrebu da u svoju praksu uvrste ABA terapiju kao jedinu priznatu i naučno zasnovanu metodu koja pomaže deci sa razvojnim problemima i deci iz autističnog spektra. Zbog toga smo jedni od retkih stručnjaka koji su sa završenim specijalističkim studijskim ABA programom stekli sertifikaciju za BCaBA i u svoju praksu implementirali ABA terapiju.

Na ovaj način omogućavamo uvođenje inovativnih metoda i sprovođenje tretmana po svetskim standardima, u saradnji i pod mentorskim nadzorom svetski priznatih i sertifikovanih stručnjaka iz ove oblasti.

Pogledajte spisak licenciranih ABA terapeuta u celom svetu na prikazanom linku: http://info.bacb.com/o.php?page=100155

Zašto je ABA  uspešnija u odnosu na druge metode?

Razlozi zbog kojih su druge metode manje efikasne je izostanak naučne dokazanosti, nesistematičnosti u pristupu, nedovoljne struktuiranosti odsustvo preciznog merenja uspešnosti, i zbog toga je evaluacija i praćenje razvoja veština nedovoljno pouzdana.

Zbog sve veće popularnosti ABA terapije, veliki broj centara ističe sprovođenje ABA programa u svojoj praksi, ali zapravo nisu kvalifikovani za sprovođenje ABA terapije.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216