Vrh
 

Individualni logopedski tretmani

Individualni logopedski tretmani se sprovode kod dece sa:
 • razvojnom disfazijom (različiti stepeni odstupanja u razvoju receptivnog i ekspresivnog govora)
 • dislalijom (poremećaj artikulacije koji se ispoljava kroz nemogućnost, zamenu ili nepravilnost izgovora pojedinih glasova)
 • disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom ( teškoće u savladavanju tehnika čitanja, pisanja i računanja)
 • speifičnim smetnjama u učenju
 • mucanjem – poremećajima fluentnosti govora
 • dispraksijom (nemogućnost ili nepravilnost izvođenja voljnih pokreta mišića) i verbalnom apraksijom (nemogućnost izvođenja voljnih motornih pokreta oralne regije)
 • autizmom (karakteriše ga trijada oštećenja: odsustvo verbalne i neverbalne komunikacije, socijalne interakcije, nemogućnost imaginacije tj. igranje kobajagi igara)
 • Aspergerovim sindromom (visokofunkcionalni autizam, postoje teškoće u veštini komuniciranja, motorna nespretnost, specifična interesovanja i opsesivni postupci, teškoće sa društvenim prilagođavanjem)
 • ADD/ADHD (poremećaj pažnje/poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću)
Tretmani obuhvataju:
 • vežbe pravilnog disanja
 • razvoj i usmeravanje auditivne i vizuelne percepcije
 • vežbe logomotorike
 • logopedske masaže
 • izazivanje glasova
 • razvoj reči i građenje rečenica
 • korekcija izgovora glasova
 • razvoj sposobnosti diskriminacije akustički sličnih fonema – fonemski sluh
 • vežbe za pravilnu upotrebu gramatičkih kategorija (predlozi, veznici, prilozi, zamenice i pridevi )
 • bogaćenje rečnika
 • vežbe koncentracije i pažnje
 • razvoj kratkoročne i dugoročne verbalne memorije
 • razvoj asocijativnog mišljenja
 • podsticanje i razvoj kognitivnih funkcija
 • uspostavljanje adekvatne SSSG – melodija, tempo, ritam…
 • tehnike prevazilaženja mucanja – po metodi „svesna sinteza razvoja“ prof. Cvetka Brajovića za mladji i „tehnika pasivnog izdaha“- po Švarcu, za stariji uzrast
 • razvoj praksije šake
 • razvoj vizuomotorne koordinacije
 • razvoj grafomotornih sposobnosti
 • tehnike za savladavnje čitanja, pisanja i specifičnih smetnji u učenju
 • stimulisanje adekvatnog socio – emocionalnog razvoja
Specifični tretmani:
Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216