Vrh
 

Tretmani

Rad u centru je zasnovan na opservaciji, dijagnozi i terapiji koja je usmerena na prevazilaženje teškoća u govorno-jezičkim, kognitivnim, senzo-motornim i socio-emocionalnim deficitima.

Individualni Logopedski Tretmani

Individualni logopedski tretmani se sprovode kod dece sa: razvojnom disfazijom, dislalijom, disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom, specifičnim smetnjama u učenju, mucanjem, dispraksijom, autizmom, Aspergerovim sindromom, ADD/ADHD

Opširnije

Intenzivni programi - ABA terapija

Intenzivni programi u trajanju od 30-40 časova nedeljno se sprovode ABA terapijom (Analiza Primenjenog Ponašanja) kod dece iz grupe pervazivnih razvojnih poremećaja: Autizam, Aspergerov sindrom, ADD/ADHD (poremećaj pažnje/poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću)

Opširnije

Tomatis metoda

Tomatis® metoda je pedagoški program vežbanja uva, fitness uva, slušna stimulacija koja koristi muziku kako bi podstakla nervni sistem. Uvo je odgovorno za mnogo više toga nego da samo čuje. Postoji velika razlika između čuti i slušati. Čuti je mehanizam uva, a slušati je mehanizam mozga.

Opširnije

Senzorna integracija

Predstavlja osnovni način procesuiranja svih senzornih nadražaja koje naše telo prima putem čula iz spoljašnje sredine. Adekvatna obrada tih senzornih nadražaja nam omogućava nesmetano funkcionisanje. Proces SI počinje da se odvija već tokom intrauterinog razvoja kada mozak fetusa počinje da registruje pokrete majčinog tela.

Opširnije

Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike je metod kojim dete putem pokreta spoznaje sebe, druge i svet koji ga okružuje. Vrlo često se reedukativni metod poredi sa psihoterapijom, upravo iz razloga što ono što je u reedukaciji pokret u psihoterapiji je reč. Tokom izvođenja vežbi svaki pokret, kao i svaki osećaj i osećanje koje ga prati, bivaju nazvani rečju. Neophodno je opisivati pokret, postavljati i davati odgovore, što omogućava da psihomotorna aktivnost postane deo svesti.

Opširnije

Rana stimulacija senzo-motornog razvoja

Korektivna gimnastika

Predstavlja osnovni način procesuiranja svih senzornih nadražaja koje naše telo prima putem čula iz spoljašnje sredine. Adekvatna obrada tih senzornih nadražaja nam omogućava nesmetano funkcionisanje. Proces SI počinje da se odvija već tokom intrauterinog razvoja kada mozak fetusa počinje da registruje pokrete majčinog tela. Nastavlja se po rođenju i značajan deo procesa se dešava oko prve godine kada dete počinje da menja položaje tela od puzanja, stajanja , hodanja do ciljanog posezanja , hvatanja i manipulisanja predmetima.

Opširnije

Psiholoska testiranja, tretmani i savetovanja

U saradanji sa timom psihologa iz različitih razvojnih oblasti korisnici naših usluga dobijaju sveobuhvatnu procenu razvoja na osnovu opservacije, testiranja deteta i savetodavnih razgovora sa roditeljima. U odnosu na stepen i vrstu problematike tim stručnjaka procenjuje podobnost deteta za psihoterapijski tretman. Takođe se sa roditeljima vrše savetodavni razgovori .

Opširnije
Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216