Vrh
Logopedi Beograd

LOGOPEDSKI CENTAR

LINGUA LOGOS

Logopedski centar je osnovan 2012. godine. Razvio se kao rezultat dugogodišnjeg rada sa  decom iz spektra pervazivne razvojne patologije, razvojnih govorno – jezičkih poremećaja, neurogene patologije govora i jezika kao i saradnjom sa njihovim roditeljima. Prepoznali smo potrebu za otvaranjem centra koji deci i roditeljima omogućava sveobuhvatan pristup zasnovan na bihevioralnim naučno utemeljenim tehnikama sa ciljem da skrati vreme lutanja, uputi roditelje, omogući ranu detekciju i adekvatan tretman posebno prilagođen problematici i individualnosti svakog deteta. U našem radu poseban akcenat stavljamo na edukaciju  i savetodavni rad sa roditeljima koji su i naši koterapeuti u radu. Naša misija je da udruženim snagama i obostranim poverenjem sa puno ljubavi i strpljenja pomeramo granice i dostižemo zajedničke ciljeve.

Naš Centar nudi multidisciplinarni pristup gde stručnjaci udružuju svoja polja ekspertize gradeći sveobuhvatan i individualizovan pristup detetu. S ponosom možemo predstaviti  ABA terapiju (Applied Behavior Analysis) koju u našem Centru među prvima u Srbiji sprovode sertifikovani BCaBA stručnjaci pod nadzorom svetski priznatih BCBA stručnjaka. ABA  je naučno zasnovana i dokazana metoda. Više od 60 godina istraživanja pokazuje efikasnost ABA terapije u smanjivanju neprimerenog ponašanja i poboljšanju komunikacije, učenju i formiranju obrazaca socijalno prihvatljivog ponašanja. Brojne studije su dokazale da mnoga deca sa autizmom i drugim razvojnim problemima dostignu značajan napredak u učenju, razumevanju, komunikaciji i socijalizaciji kada su uključena u ABA program. Naše metode rada su zasnovane na jasno definisanim ciljevima za svaki segment detetovih razvojinih veština, prikupljanju i beleženju podataka, implementaciji i praćenju napredka. Praćenje napretka detetovog razvoja nije odokativno već precizno merljivo u odnosu na ostale norme detetovog razvoja i  u odnosu  na hronološki uzrast.

Centar je opremljen najsavremenijim testovima za procenu razvoja (VB MAPP), terapijskim instrumentima i didaktičkim materijalima (Tomatis, Forbrain, Digitalni logopedski set – Behringer, materijali za reedukaciju psihomotorike i materijali za senzornu integraciju, Z – Vibes, set logopedskih sondi, Grotto Pencil Grips, Therapressure Brushes, Talktools setovi).

Osnovni princip kojim se vodimo u radu je holistički pristup i poštovanje individualnosti svake osobe, te stoga, u cilju sveobuhvatne i kvalitetne dijagnostike, planiranja i sprovođenja tretmana naš tim čine sertifikovani BCaBA (ABA Metoda), master logopedi, master somatoped, oligofrenolog, reedukatori psihomotorike, psiholog, Tomatis praktičari kao i senzorno-integracioni pedagozi.

Osnivači

Direktor i osnivač Logopedskog centra “Lingua Logos” u Beogradu.
Svoje dugogodišnje radno iskustvo iz oblasti pervazivne razvojne patologije primenjuje kroz direktan rad sa decom, kroz edukacije roditelja i stručnjaka. Prepoznajući značaj primene ABA terapije nakon kontinuiranih studija koje se organizuju pod etičkim i stručnim nadzorom Behaviour Analyst Certification Boarda (BACB), postala je jedan je od retkih BCaBA (Board Certified Assistant Behavior Analyst) stručnjaka za sprovođenje Primijenjene Analize Ponašanja (ABA terapije).

Osnivač Logopedskog centra „Lingua Logos“ u Beogradu.
Dugogodišnje radno iskustvo najviše je sticala kroz direktan rad sa decom sa pervazivnim razvojnim poremećajima, edukacijama sa roditeljima i srtučnjacima. Prepoznajući značaj primene ABA terapije nakon kontinuiranih studija koji se organizuju pod etičkim i stručnim nadzorom Behaviour Analyst Certification Boarda (BACB), postaje jedan od retkih sertifikovanih stručnjaka u zemlji BCaBA (Board Certified Assistant Behavior Analyst) za sprovođenje primijenjene analize ponašanja (ABA terapije)

Ostali članovi tima

Aleksandra Vuković

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru ``Lingua Logos`` u Beogradu na poziciji master defektolog – logoped gde sprovodi tretmane iz oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno – jezičkih poremećaja.

Ivana Komanović

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru “Lingua Logos”u Beogradu na poziciji master defektolog- logoped, gde radno iskustvo stiče od 2018.godine.

Dragana Milovanović

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru ``Lingua Logos`` u Beogradu na poziciji master logoped.

Milica Lero

Master defektolog - somatoped

Zaposlena u logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master defektolog- somatoped i Senzorni pedagog gde radno iskustvo stiče od 2019.godine sprovodeći tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana motoričkih poremećaja.

Anđela Vasković

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru ,,Lingua Logos“ u Beogradu, na poziciji master logoped, gde sprovodi tretmane u okviru oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Kristina Simić

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru ,,Lingua Logos” u Beogradu na poziciji master logoped od 2020. godine gde sprovodi tretmane u okviru oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Tamara Stanković

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master logoped gde sprovodi tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno – jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Milka Bubonja

Master logoped

Zaposlena kao stručni saradnik u logopedskom centru ``Lingua Logos`` Beograd, gde radi na prevenciji, dijagnostici, habilitaciji i rehabilitaciju govoreno jezičkih poremećaja kod dece i odraslih.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216