Vrh

Ivana Komanović

Master logoped

Diplomirala 2015.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i stekla zvanje diplomirani defektolog- logoped.

2017.godine stekla akademski naziv master logopedije.

Zaposlena u logopedskom centru “Lingua Logos”u Beogradu na poziciji master defektolog- logoped, gde radno iskustvo stiče od 2018.godine.

2021. godine pohađala obuku “ Digitalna Manipulacija“

2017.godine Zaposlena u Privatnoj predškolskoj ustanovi “Sofronije” i bila volonter u Humanitarnoj organizaciji “Dečje srce”,gde je sticala iskustvo u radu sa decom sa autizmom u oblasti socijalizacije i edukacije.

2015-2016.godine obavlja staž na Klinici za neurologiju, Kliničkog Centra Srbije ,gde je stekla znanje i iskustvo u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana neurogenih poremećaja verbalne komunikacije- afazije.

2016.godine obavljala stručnu praku na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije, gde je stekla iskustvo u oblasti poremećaja glasa kod dece i odraslih.

  1. godine obavljala stučnu praksu na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.

Osnovna načela koje koristi u pristupu sa decom su doslednost i sveobuhvatnost u radu trudeći se da kod svakog deteta iskoristi maksimum njegovih potencijala.

Kontinuirano se usavršava kroz edukacije iz oblasti rada sa decom i odraslima sa govorno-jezičkim poremećajima.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216