Vrh
 

Govorno Jezički poremećaji

Postoje različite vrste poremećaja govora i jezika kod dece. Neophodno je da roditelj na vreme prepozna ove poremećaje i da se obrati logopedu,a ne da čeka polazak deteta u školu.

Dislalija - nepravilan izgovor glasova

Dislalija je artikulacioni poremećaj koji se ispoljava kroz nepravilnost ili nemogućnost izgovora pojedinih glasova. Postoji više tipova dislalije...

Opširnije

Razvojna disfazija

Razvojna disfazija je razvojni jezički poremećaj odnosno poremećaj dubinskih jezičkih struktura, kojeg karakterišu smetnje u formiranju glasova, zahvatajući semantiku, rečnik, sintaksu, morfologiju i smanjenu sposobnost razumevanja govorne poruke...

Opširnije

Disleksija

Disleksija je problem savladavanja tehnike čitanja uprkos normalnoj intelegenciji, dobrom vidu, adekvatnoj sistemskoj obuci i ostalim povoljnim edukativnim, psihološkim i socijalnim faktorima. Iako dete dobro čuje i vidi, postoje smetnje u moždanim centrima, pa ono ne razume i ne pamti šta mu se kaže...

Opširnije

Disgrafija

Disgrafija je nesavladana veština pisanja uprkos adekvatnom obučavanju, očuvanom vidu i sluhu. Deca sa disgrafijom često čine određene greške koje se stalno ponavljaju. Greške mogu da se javljaju na nivou slova i sloga, na nivou reči i na nivou rečenice. Određene greške ne nastaju bez razloga. Svaki tip greške ukazuje da je kod deteta nedovoljno formirana određena veština...

Opširnije

Mucanje

Mucanje je poremećaj fluentnosti govora usled spastičnih blokada govornih organa, nehotičnih prekida govornog toka, opstrukcije govornog disanja i fonacije, ponavljanja i produžavanja glasova...

Opširnije

Oralna i govorna apraksija

Oralna praksija podrazumeva složene naučene motorne pokrete u kojima učestvuju mišići jezika, usana i lica. Oralna apraksija je nemogućnost izvođenja oralnih motornih pokreta na verbalni nalog, iako je očuvana funkcija spontanog izvođenja pokreta...

Opširnije

Poremećaji glasa

Organi koji neposredno učestvuju u proizvođenju glasa su pluća, grkljan, ždrelo, usna duplja i nos, a kao rezultat dobijamo glas određene jačine, visine i boje. Neadekvatna funkcija ovih organa, kao i izmenjene osobine glasa onemogućavaju osobu da bude uspešna u opštenju sa okolinom.

Opširnije

Autizam

Autizam je pervazivni razvojni poremećaj koji se karakteriše oštećenjem socijalnih interakcija i komunikacije, jezika, govora i mašte, senzornih odgovora, prisustvom ponavljajućih stereotipnih radnji i oskudnim repertoarom interesovanja i aktivnosti...

Opširnije

Poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD/ADD)

Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD) i poremećaj pažnje (ADD) odnose se na niz problema u ponašanju deteta povezanih s lošom pažnjom. To može uključivati impulsivnost, nemir i hiperaktivnost, kao i nemarnost, a često i ograničava decu u učenju i druženju. ADHD se ponekad naziva i hiperkinetički sindrom.

Opširnije

Aspergerov sindrom

Kod Aspergerovog sindroma govor se razvija na vreme, ali je stereotipan sa neobičnim sadržajima. Ono što je karakteristično jeste da oni mogu da budu, a najčešće i jesu, nadprosečno inteligentni, ali generalno nespretni u procesu socijalizacije.

Opširnije

Daunov sindrom

Opširnije
Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216