Vrh

Milka Bubonja

Master logoped

Zaposlena kao stručni saradnik u logopedskom centru „Lingua Logos“ Beograd, gde radi na prevenciji, dijagnostici, habilitaciji i rehabilitaciju govoreno jezičkih poremećaja kod dece i odraslih.

2013. god. stekla akademski naziv – master drugog stepena studija.
Od 2000. – 2005.god. radila u Školi za lako mentalno retardirana lica – UMKA, gde stiče iskustva o govornim poremećajima u ovoj populaciji. Zatim je stečena znanja primenjivala u privatnoj praksi.
1998.god. nekoliko meseci radila kao asistent pripravnik na Katedri za logopediju.
1995.god. volontirala u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju Beograd u oblasti mucanja, naročito na metodi Svesna sinteza razvoja uz bihejvior desenzitizaciju.
Pripravnički staž u periodu od 1991.- 1992. god. obavila u Domu zdravlja – Knin, gde je i kasnije nastavila da radi i sticala radno iskustvo iz celokupne logopedske patologije (dislalije, afazije, razvojna disfazija, korekcija govora kod palatoshiza i sa posebnim akcentom na korekciju mucanja kao i na korekciju govora kod slušnih oštećenja po Verbotonalnoj metodi uz mentorsku nadležnost).
Diplomirala 1990.god. na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped.

U radu se orijentiše na individualnom pristupu svakom pacijentu u pronalasku i aktiviraju njegovih kapaciteta, a kod dece na celovitom razvoju ličnosti(govoreno jezičkom, emocionalnom, socijalnom) lprimenjujući kreativnost, strpljivost i upornost.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216