Vrh
 

Autizam

Vizuelni raspored

Uvođenje vizuelnog rasporeda Današnja praksa sve više ukazuje na potrebe korišćenja vizuelne podrške u radu sa decom. Kako i sve više istraživanja imamo na ovu temu možemo doći do zaključka da korišćenjem vizuelne podrške, pogotovo sa neverbalnom decom postižemo bolje rezultate. Kroz sam proces uvođenja vizuelnih...

ŠTA JE TOKEN SISTEM I KAKO SE KORISTI U RADU SA DECOM?

ŠTA JE TOKEN SISTEM? Token sistem je baziran na principima Abe i  naglašava  upotrebu pozitivnih pojačivača za ciljanu promenu ponašanja. Token sistem pomaže učenicima da vide napredak, prihvate i rade za odložene pojačivače (nagrade), uče da kontrolišu i da regulišu svoje ponašanje. RAZVIJANJE TOKEN SISTEMA Kada razvijamo token...