Vrh
 

Blog

ŠTA JE TOKEN SISTEM I KAKO SE KORISTI U RADU SA DECOM?

ŠTA JE TOKEN SISTEM?

Token sistem je baziran na principima Abe i  naglašava  upotrebu pozitivnih pojačivača za ciljanu promenu ponašanja. Token sistem pomaže učenicima da vide napredak, prihvate i rade za odložene pojačivače (nagrade), uče da kontrolišu i da regulišu svoje ponašanje.

RAZVIJANJE TOKEN SISTEMA

Kada razvijamo token sistem, prvo identifikujemo i definišemo ponašanje koje želimo da promenimo (ciljano ponašanje). Onda odredimo koje stavke ili aktivnosti će biti motivacija za dete. Kako bismo identifikovali ove stavke odnosno aktivnosti, često nam pomaže popunjavanje ankete pojačivača(potkrepljivača). Učitelji ili terapeuti mogu da koriste rezultate ispitivanja da kreiraju listu stavki i aktivnosti koje su identifikovane kao mogući pojačivači za dete.

Pojačivači treba da budu objekti ili aktivnosti koje se lako prezentuju i uklanjaju; generalno, pristup rezervnim pojačivačima bi trebalo da je omogućen 5 minuta ili kraće. Pored opipljivih predmeta i aktivnosti, takođe treba uključiti u listu pojačivača neke stavke koje su često dostupne u detetovom prirodnom okruženju. Kada je moguće, ograničiti pristup objektima i aktivnostima koji su na listi pojačivača u periodu kada je token sistem u upotrebi. Ovo će redukovati mogućnost da detetu dosadi aktivnost sa bilo kojim pojačivačem i povećaće motivacionu vrednost pojačivača.

Sledeće, odrediti koliko tokena je potrebno  da se zaradi pre dobijanja pristupa pojačivaču; počinjemo zahtevanjem manjeg broja tokena (npr 3 – 5) i postepeno povećavamo taj broj kada se ukaže prilika za to.

Odlučiti šta se koristi kao token i uskladiti sa uzrastom i sposobnostima učenika. Za mlađe učenike mogu se koristiti sličice likova iz crtaća ili igračaka, dok će  za starije biti prikladnije koristiti zvezdice, novčiće ili brojeve.

Token sistem ima širok raspon upotrebe. Može da se kreće od veoma jednostavnih, kratkoročnih sistema do složenijih koji zahtevaju da učenik radi danima ili čak nedeljama pre nego što dobije svoju nagradu, ali ovo može da zahteva značajnu količinu vremena. Ovi sistemi treba da se razvijaju i rastu kako učenik napreduje i uči.

UČENJE I IMPLEMENTIRANJE TOKEN SISTEMA

Na ranom uzrastu učenja token sistema, uparujemo pohvale sa tokenima davanjem socijalnih nagrada kao što je tapšanje po ramenu, baci pet ili golicanje dok u isto vreme verbalizujemo željeno ponašanje (super čitaš, lepo si to nacrtao…)

Osoblje škole i članovi porodice radeći sa učenikom mogu da dele odgovornost deljenja tokena,  ali bi trebalo da budu dosledni u davanju tokena i razmene za pojačivače. Preplaviti učenika sa tokenima u početku kako bi pristup listi pojačivača bio što češći.

Kada se upoznajemo sa token sistemom, vodimo računa da je to nova stvar za učenika i da će trebati vremena kako bi naučio kako da ga koristi. Dete će možda odbijati dok ne dobije nekoliko prilika da uspešno zaradi pojačivač (nagradu). Jednom kada dete nauči da tokeni vode do nagrade, postepeno ćemo produžavati vreme između davanja tokena ili povećati broj zahtevanih tokena.

Kako se vreme između dobijanja tokena i broja tokena povećava nastavljamo da istovremeno  dajemo tokene sa puno socijalnih pohvala. Ovo će naučiti dete odloženom zadovoljstvu.

Kada dete zaradi unapred određen broj tokena, trebalo bi ohrabriti ga da ukloni tokene sa table i da ih zameni za odabran pojačivač ili dopustiti mu da izabere jedan sa table. Nakon razmene, trebalo bi odmah dati pristup pojačivaču.

Može da bude od pomoći da dete izabere 2- 3 stavke ili aktivnosti umesto čitave liste pojačivača. Dopuštanjem detetu da učestvuje u token sistemu na ovom nivou može da poveća detetov osećaj kontrole nad situacijom, kao i osigurati da je izabrani pojačivač stvarno motivišući za dete u tom trenutku.

SMANJIVANJE UPOTREBE TOKEN SISTEMA

Cilj token sistema je da naučimo dete  željenom ponašanju koje će generalizovati upotrebu tog ponašanja u pririodnom okruženju. Zato je važno da imamo plan za smanjivanje upotrebe token sistema kako bi prevenirali da dete postane zavisno od njega.

Kako dete postaje uspešnije u odgovoru na token sistem, povećava prikladno ponašanje i smanjuje neprikladno ponašanje, možemo da počnemo da bledimo token sistem. Važno je imati na umu da čak i nakon što je token sistem uspešno izbledeo, može se u budućnosti desiti da  detetu ponovo posluži njegovo korišćenje.

Token sistem možemo bledeti  deljenjem tokena slučajno i isprekidano i zahtevajući više tokena kako bi dete pristupilo potkrepljivačima. Dodatno, upotreba opipljivih potkrepljivača može da  bledi  i da se zamenjuje potkrepljivačima koji su više dostupni u prirodnom okruženju.

Kada je prikladno, kontrola token sistema može takođe da se prebaci na dete kao deo procesa slabljenja. Ovo možemo da postignemo dozvoljavajući detetu da uradi nešto ili sve od navedenog: da identifikuje ponašanje koje želimo da promenimo, odredi koliko tokena treba da zaradi, da odredi kada izostaje token i kada da zameni tokene za potkrepljivač.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website