Vrh
 

Blog

Kako pomoći detetu da se uključi u grupu?

Uključivanje u grupu ima višestruki značaj za dete. Dete će razvijati osećaj pripadnosti, naučiće da odgodi svoje potrebe, da realno proceni svoje prednosti i slabosti, da nauči da deli, da uči od druge dece, da upozna i druge odrasle osobe i shvati da se razlikuju, da razvija tolerantnost i nauči da poštuje razlike, da postane svesno da i druga deca imaju brige, strahove, osećanja. U nastavku teksta su primeri za lakše uključivanje u grupu.

Saveti koje možete primenjivati:

Neophodno je razvijati veštine koje su im potrebne da bi se pridružili grupi, tj. da traže svoj red, da pitaju da li mogu da se uključe u igru, da nauče da formulišu neka pitanja poput ,,Gledaj novu haljinu moje bebe; Da moj kamion doveze cigle? Da li je sada moj red? Mogu li da..?“ Sugerišite detetu da uvek kaže šta bi volelo da radi, da predstavi deci svoju ideju, da govori glasnije ukoliko je tih. Uz pomoć roditelja dete gradi most prema drugima.

Neophodno je pre svega izgraditi interaktivne veštine. Trudite se da deca zapaze vaše dete, kao i da ono zapazi njih. Pomozite mu da prati ostalu decu. Morate biti podrška svom detetu kako bi se njegovi odnosi sa vršnjacima brže razvijali. Ako vaše dete ne reaguje na drugo dete, zatražite od drugog deteta da postavi ili ponovi pitanje, ako ne odgovara i dalje, obratiti se svom detetu i pitajte da li je čulo pitanje. Ako izostaje odgovor, sami odgovorite na pitanje da biste naveli drugo dete da ostane sa vama. Često je obrada informacija kod dece sa razvojnim poremećajima nešto sporija, tako da dajte vremena detetu da odgovori.

Ne shvatajte dečiju reakciju odbijanja ili izostajanje reakcije kao znak da treba da prestanete. Budite uporni, ne dopustite da ode bez reakcije, pa bila ona i negativna, insistirajte na odgovoru rečima ili pokretom. Ako dete ima nedovoljno razvijene motorne sposobnosti ili koristi samo igračke kojima se lako rukuje, pomozite mu da uvežba složenije motorne aktivnosti uz vašu pomoć.

Stvarajte okolnosti u kojima će se dete interesovati za zajednički rad, organizujte igre, u kojima deca moraju da se udruže da bi stigla do zajedničkog cilja.

 

 

Literartura: Grinsen, S., Vider S.(2010). Dete sa posebnim potrebama. Karupović: Beograd.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website