Vrh
 

Blog

Zbog čega je važan razvoj vizuelno-perceptivnih veština?

Vizuelno-perceptivne veštine predstavljaju sposobnost mozga da shvati ono što oči vide. Važne su za svakodnevne veštine kao što su oblačenje, jedenje, pisanje, igranje. Postoji sedam različitih kategorija vizuelno-peceptivnih veština.

Vizuelno-prostorni odnosi su sposobnost određivanja jednog oblika ili dela oblika koji je okrenut u drugom smeru od ostalih. Ukoliko dete ima poteškoće u razumevanju vizuelno-prostornih odnosa  ono će imati problem u razlikovanju pojmova kao što si ispod-iznad, napred-nazad , levo-desno jer su to upravo pojmovi koji zavise od od dobro razvijene veštine prostornih odnosa.

Sekvencijalna memorija je sposobnost pamćenja niza oblika kao i pronalaženje određeno goblika u nizu sličnih. Ukoliko je Vašem detetu teško da kopira niz perlica ili ima problem u prepisivanju teksta sa table ili knjige( deca ne razumeju reč  kao celinu, već prepisuju slovo po slovo) razlog tome može biti slabo razvijena sekvencijalna memorija.

Vizualna diskriminacija je  sposobnost razlikovanja objekata i oblika. To uključuje veštine poput prepoznavanja novca i sortiranja kovanica ili drugih predmeta.  Ukoliko postoje poteškoće u prepoznavanju razlika između dve slične slike ili dva slična oblika, postoji mogućnost da će dete imati problem u razlikovanju određenih slova ili matematičkih simbola.

Konstanta oblika – Postojanost forme je sposobnost da se obrazac vidi i pronađe među ostalim oblicima, mada je on različite veličine ili zakrenut. Opet, to će biti razlog zašto će neka deca imati problema sa prepoznavanjem slova i brojeva (npr. Prepoznavanje da su 6 i 9 dva različita broja).

Vizualna memorija. Ovo je malo drugačije od vizualne sekvencijalne memorije. Vizualna memorija je mogućnost čuvanja/pamćenja  vizualnih detalja u kratkoročnoj  memoriji, poput ponovnog pozivanja na telefonski broj. Kada detetu pokažete fotografiju, a zatim je odnesete i postavite mu  pitanja u vezi sa sa njom. Dete koje ima problema sa vizualnom memorijom će se teško prisetiti detalja sa slike.

Vizuelno zatvaranje je mogućnost dodavanja detalja kako bi se dobio ceo oblik. Ovo zahteva apstraktno rešavanje problema. Ako je nedovoljno razvijena, veština vizuelnog zatvaranja takođe može uticati na pisanje i čitanje.

Percepcija vizuelne figure  predstavlja sposobnost   opažanja forme i pronalska skrivenog. Na primer,možete zatražiti detetu da pronađe plavu bojicu pernici punoj različitih bojica. Ova veština pomaže u filtriranju svih ostalih bojica kako bi dete pronašli plavu.

Primeri aktivnosti za podsticanje vizuelno-perceptivih veština

  • povezivanje tačkica
  • nizanje perli
  • pravljenje različitih oblika od kocaka po modelu
  • sortiranje boja i oblika
  • slaganje slagalica
  • umetaljke
  • sparivanje istih objekata i slika

 

Master logoped,

Aleksandar Zlatić

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website