Vrh
 

Blog

Nekoliko činjenica o autizmu

Učestalost

Godine 2018. centar za kontrolu i prevenciju bolesti u USA (CDC) je utvrdio da je otprilike 1 od 59 dece dijagnostikovano poremećajima iz spektra autizma (ASD).

1 od 37 dečaka

1 od 151 devojčica

Za dečake je četiri puta veća verovatnoća da će dobiti dijagnozu autizma nego devojčice.

Dijagnoza se uglavnom daje nakon četvrte godine, iako se autizam može pouzdano dijagnostikovati već na uzrastu od dve godine.

31% dece s Autizmom ima intelektualni invaliditet ( [IQ] <70), 25% je u graničnom rasponu (IQ 71–85), a 44% ima IQ rezultate u proseku i iznad proseka (tj. IQ> 85).

Autizam utiče na sve etničke i socioekonomske grupacije.

Manjinske grupacije se obično dijagnostikuju kasnije i ređe.

Rana intervencija pruža najbolju priliku za podršku zdravom razvoju i ostvarivanju koristi tokom celog životnog veka.

 

Uzroci autizma

Istraživanja pokazuju da postoji  genetčka predispozicija u većini slučajeva.

Deca rođena od starijih roditelja imaju veći rizik za autizam.

Roditelji koji imaju dete sa autizmom imaju 2 do 18 posto šanse da imaju drugo dete koje je će biti u autističnom spektru.

Istraživanja su pokazala da kod identičnih blizanaca, ako jedno dete ima autizam, drugo će biti pogođeno u oko 36 do 95% slučajeva. Kod blizanaca koji nisu identični, ako jedno dete ima autizam, onda je drugo pogođeno u oko 31% slučajeva.

Tokom poslednje dve decenije opsežna istraživanja su postavila pitanje postoji li veza između vakcinacije u detinjstvu i autizma. Rezultati ovog istraživanja su jasni: nije dokazano da vakcinacija uzrokuje autizam.

Intervencija i podrška

Rana intervencija znatno poboljšava učenje, komunikaciju i socijalne veštine, kao i razvoj mozga.

Primenjena analiza ponašanja (ABA) je najčešće korišćena naučno dokazana bihejvioralna intervencija koja pomaže u tretmanu dece sa autizmom.

 

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website