Vrh
 

Author: logoped

Video-modeling i učenje socijalnih veština kod dece sa autizmom

Socijalne veštine pomoći će Vašem detetu kako da se ponaša u različitim socijalnim situacijama, od razgovora sa porodicom i prijateljima do igranja sa drugarima u školi. Socijalne veštine mogu pomoći Vašem detetu da se sprijatelji, uči od drugih i razvija hobije i sopstvena interesovanja. Takođe, mogu...

Šta je Behringer aparat i čemu služi

Behringer aparat predstavlja savremeni logopedski instrument koji radi po principu dinamičkog procesiranje zvuka koje omogućava selektovano smanjenje ili pojačavanje samo odabranih frekvencija, kao i promenu jačine zvuka. Stoga je Behringer aparat široko primenjiv u tretmanu: Dislalija (nepravilan izgovor glasova), Razvojne disfazije, Disleksije i disgrafije (poremećaji čitanja...

Veština imitacije kod dece sa autizmom

Dete koristi imitaciju u ranom detinjstvu kako bi ostavarilo  socijalnu interakciju i kako bi naučilo nešto novo. Deca prvo imitiraju pokrete grube motorike, kao što su udaranje rukom o sto, zatim  postupke staratelja sa igračkama i objektima,  da bi krajem prve godine života deca počela...

Predavanja i radionice za roditelje- ABA terapija

Cilj predavanja:  Kako podići i održati motivaciju za učenje kroz primenu osnovnih načela ABA terapije? Upoznavanje sa osnovnim načelima ABA terapije. Predavanje je namenjeno roditeljima dece sa govorno-jezičkim i ostalim razvojnim teškoćama (poremećaji pažnje ADD, poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću ADHD, autizam) Roditelji će biti upoznati kako sa teorijskim principima...