Vrh
 

Blog

Šta je Behringer aparat i čemu služi

Behringer aparat predstavlja savremeni logopedski instrument koji radi po principu dinamičkog procesiranje zvuka koje omogućava selektovano smanjenje ili pojačavanje samo odabranih frekvencija, kao i promenu jačine zvuka.

Stoga je Behringer aparat široko primenjiv u tretmanu:

  1. Dislalija (nepravilan izgovor glasova),
  2. Razvojne disfazije,
  3. Disleksije i disgrafije (poremećaji čitanja i pisanja),
  4. Poremećaja slušnog procesiranja,
  5. Mucanja,
  6. ADD-a i ADHD-a (poremećaj pažnje/ poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću);
  7. Afazija i dizartrija;
  8. Oštećenja sluha;
  9. Tahifemija (brzopletost);
  10. Poremećaja glasa;

Primenom ovog savremenog logopeskog seta, efikasnost logopedskih tretmana u rešavanju govorno- jezičkih poteškoća je umnogome veća.

Ovo je kompjuterizovan uređaj, koji se sastoji iz dva računarska procesora za obradu zvuka.

Lak je i jednostavan za korišćenje, deci vrlo dopadljiv jer u opremu spadaju i slušalice i mikrofon. Slušalice dodatno pomažu u usmeravanju pažnje deteta na slušanje.

Digitalni logopedski set nije usko vezan ni za jednu terapijsku metodu ili tehniku, već je savršen dodatak svakoj od njih.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website