Vrh
 

Blog

Veština imitacije kod dece sa autizmom

Imitacija podrazumeva sposobnost deteta da kopira druge…

 

– radnje sa objektim ( kao što je lupanje po bubnju ili guranje automobila)

– gestove i pokrete tela

– zvukove i reči

 

Neurotipična deca imitaciju spontano uče u prvim godinama života. Ako posmatramo dete i njegovu majku u interakciji, videćemo kako dete oponaša izraze lica i zvukove koje majka pravi. Ovo prvo imitiranje je zapravo rani razgovor bez reči i pomaže deci da nauče:

 

– kako da izraze, iz socijalnih razloga,  interesovanje za svog staratelja

– kako da dele emociju sa starateljem

– na koji način da privuku pažnju staratelja

Dete koristi imitaciju u ranom detinjstvu kako bi ostavarilo  socijalnu interakciju i kako bi naučilo nešto novo. Deca prvo imitiraju pokrete grube motorike, kao što su udaranje rukom o sto, zatim  postupke staratelja sa igračkama i objektima,  da bi krajem prve godine života deca počela sa imitacijom gestova kao što su pa, pa i tapšanje.

Imitacija kod dece sa autizmom

Deca s autizmom često imaju velike poteškoće sa imitacijom. Istraživači su proučavali sposobnost imitacije dece sa autizmom i učinak koji to ima na druga područja razvoja. Otkrili su da:

 

– njihova sposobnost imitacije pokreta i pokreta tela  predstavlja dobar prediktor za dalji razvoj govorno- jezičkih veština

– njihova sposobnost imitacije sa predmetima povezana je sa razvojem njihovih veština igranja

– njihova poteškoća sa oponašanjem postupaka druge dece utiče na njihovu vršnjačku igru

– moraju razviti neke veštine imitiranja pre nego što razviju zajedničku pažnju (mogućnost deljenja pažnje sa drugom osobom na objektu)

Zbog svoje povezanosti sa drugim područijima razvoja, mnogi naučnici sugerišu  da je imitacija važan deo intervencije za decu sa autizmom, te da bi učenje imitacije trebalo da rezultira poboljšanjem ukupnih socijalnih sposobnosti dece.

 

Učenje imitacije:

Uobičajen način učenja imitacije podrazumeva da damo detetu nalog „Uradi ovo“, nakon čega napravimo pokret npr. tapšanja. Ukoliko dete odgovori imitacijom nagrađujemo ga omiljenom igračkom ili nekom drugom aktivnošću u kojoj dete uživa. Od ključne je važnosti da u toku vežbanja koristimo nagrade i jake motivatore kako bi dete ostalo motivisano u radu.

Deca sa autizmom na početku mnogo lakše uče imitaciju sa objektima ili igračkama nego neki drugi oblik imitacije ( kao što je gest ili izraz lica). Tako, koristeći igračke u razvoju ove veštine, roditelji mogu naučiti dete mnoge funkcionalne radnje. To će proširiti dečiji repertoar igranja, i postaviti osnovu za razvoj drugih socijalnih i komunikacijskih veština.

 

Master logoped: Aleksandar Zlatić

 

 

 

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website