Vrh
 

Blog

Šta je Primenjena Analiza Ponašanja?

Primenjena analiza ponašanja (ABA) je terapija zasnovana na nauci o učenju i ponašanju.

Bihejvioralna analiza nam pomaže da razumemo:

– Kako ponašanje funkcioniše

– Kako na ponašanje utiče okolina

– Kako se odvija učenje

ABA terapija primenjuje naše razumevanje kako ponašanje funkcioniše u stvarnim situacijama. Cilj je povećati ponašanje koje je korisno i smanjiti ponašanje koje je štetno ili utiče na učenje.

ABA terapija može da:

–  poboljša komunikacijske i jezičke veštine

– poboljša pažnju, fokus, socijalne veštine, pamćenje i akademske veštine

– smanji nepoželjna ponašanja

Metode analize ponašanja korišćene su i proučavane već decenijama. Pomogle su mnogim osobama da steknu različite veštine – od zdravijeg načina života do učenja novog jezika. Terapeuti su od 1960-ih koristili ABA za pomoć deci s autizmom i srodnim razvojnim poremećajima.

Kako ABA terapija funkcioniše?

Primenjena analiza ponašanja uključuje mnoge tehnike za razumevanje i promenu ponašanja. ABA je fleksibilan tretman:

– Može se prilagoditi potrebama svake osobe pojedinačno

– Pruža se na mnogo različitih mesta – kod kuće, u školi i u zajednici

– Podučava veštine koje su korisne u svakodnevnom životu

– Može uključivati individualnu terapiju ili grupnu terapiju

Pozitivno pojačanje

Pozitivno pojačanje jedna je od glavnih strategija koje se koriste u ABA terapiji.

Kada nakon ponašanja sledi nešto što to ponašanje vrednuje ( nagrada) , verovatnije je da će osoba to ponašanje ponoviti. Vremenom ovo dovodi do pozitivne promene u ponašanju.

Prvo, terapeut identifikuje ponašanje. Svaki put kad osoba koristi ponašanje ili veštinu, dobija nagradu. Nagrada je nešto što je pojedincu značajno  – primeri uključuju pohvalu, igračku ili knjigu, gledanje videa, pristup igralištu ili drugom mestu, i još mnogo toga. U početku se nagrada daje kontinuirano. Vremenom se davanje nagrade postepeno proređuje sa ciljem da osoba učenu veštinu usvoji i koristi u prirodnom okruženju.

Pozitivne nagrade ohrabruju osobu da nastavi da koristi veštinu. Vremenom to dovodi do smislene promene u ponašanju.

Antecedent, Behavior, Consequence
Razumevanje prethodnika (što se događa pre pojave ponašanja) i posledica (što se događa nakon ponašanja) još je jedan važan deo svakog programa ABA. Na jednom od naših prethodnih tekstova možete pročitati više o ovome link https://www.lingualogos.com/problemi-u-ponasanju-kod-dece-sa-autizmom-i-sta-sa-njima/

Šta uključuje ABA program?
Dobri programi ABA-a za autizam nisu isti za sve. ABA se ne sme posmatrati kao set vežbi. Umesto toga, svaki program je napisan da zadovolji potrebe pojedinca.

Cilj svakog ABA programa je pomoći svakoj osobi da radi na veštinama koje će im pomoći da postanu nezavisnije i uspešnije u kratkom roku, kao i u budućnosti.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website