Vrh
 

Blog

Miljokazi razvoja komunikativnih i govorno-jezičkih sposobnosti od prve do pete godine

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH I GOVORNO-JEZIČKIH SPOSOBNOSTI KOD DECE UZRASTA OD 12. DO 18. MESECA:

Receptivni govor – razumevanje

 • razume i izvršava jednostavne naloge
 • pokazuje interesovanje za veći broj predmeta, bića i aktivnosti, te upire prste u njih u želji da to neko imenuje
 • uključuje se u pevanje i recitovanje pesmica

Ekspresivni govor – izražavanje

 • izražava se pojedinačnim rečima
 • rečnik broji već 30-50 reči
 • koristi jednu reč- koja nosi značenje cele rečenice
 • skraćuje reči ( slogovi )
 • pred kraj ovog perioda razvija se inicijalna rečenica ( najčešće reč/gest, a kod neke dece i cela rečenica od dve reči)

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH I GOVORNO-JEZIČKIH SPOSOBNOSTI OD 18.DO 24. MESECA:

Receptivni govor – razumevanje:

 • pokazuje, čak i imenuje glavne delove tela
 • razume i izvršava dva zadatka data skupa ( dvostepeni nalog )
 • uživa da sluša priče

Ekspresivni govor – izražavanje:

 • mnogo više koristi reči, nego gest i brbljanje
 • proširuje rečnik i on sada broji oko 70-150 reči, pa i više
 • upotreba prve prave rečenice – kombinuje imenicu i glagol
 • koristi pitanja i to sa dobrom intonacijom
 • govor je agramatičan
 • sa 24 meseca dete vodi dijalog sa odraslim osobama
 • govor je razumljiv za užu socijalnu sredinu

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH I GOVORNO-JEZIČKIH SPOSOBNOSTI OD 24. DO 36. MESECA:

Receptivni govor –razumevanje

 • razume i verbalno odgovara na postavljena pitanja
 • razume značenje: sve i ništa
 • razume većinu onoga što mu se kaže
 • razume priče koje mu se čitaju i aktivno se uključuje u čitanje
 • razume: KO, KOLIKO, ČIJE. ZAŠTO
 • receptivni rečnik broji 500-1000 reči, pa i više

Ekspresivni govor – izražavanje

 • svoje potrebe izražava verbalno
 • daje komentare – verbalno
 • ima verbalnu inicijativu
 • lako uči kratke pesmice
 • verbalizuje potrebe da ide u toalet
 • svoju radoznalost ispoljava i postavljanjem mnoštva pitanja
 • ekspresivni rečnik broji 250-500 reči, pa i više
 • menja intonaciju dok govori ( adekvatno )
 • govor je i dalje agramatičan, mada ne u toj meri kao pre
 • koristi: prošlo vreme, lične zamenice, neke predloge, rod, množinu, odričan oblik, pomoćne glagole
 • govor je razumljiv za širu socijalnu sredinu
 • postavlja jednostavna pitanja KO,ŠTA,GDE

MILJOKAZI RAZVOJA GOVORNO – JEZIČKIH SPOSOBNOSTI OD 3. DO 4. GODINE:

Receptivni govor – razumevanje:

 • razume funkciju predmeta
 • izvršava zadatak koji uključuje dve radnje ( npr.“idi u sobu i nađi voz „)
 • odgovara na pitanja „Ko“, „Šta“, „Gde“,“Zašto“
 • sa četiri godine prepoznaje osnovne boje
 • sluša priče oko 10-15 minuta
 • ima svest o prošlom i budućem vremenu

Ekspresivni govor- izražavanje

 • koristi rečenicu od 3-5 reči
 • postavlja pitanja: kada?, zašto?
 • zna svoje ime, pol i godine
 • uključuje se u duži dijalog
 • uzima ulogu druge osobe u igrama „kobajagi“
 • traži dozvolu za nešto što želi
 • koristi jezik da ispolji emociju
 • ukoliko ga sagovornik ne razume, trudi se da pojasni ono što je već rekao

MILJOKAZI RAZVOJA GOVORNO-JEZIČKIH SPOSOBNOSTI OD 4-5 GODINA:

 • prepoznajei imenuje tri osnovne boje
 • odgovara na pitanja u vezi funkcije predmeta
 • može da redom broji do 5, pa čak i do 10
 • rečenica koju izgovara sadrži 4 do 8 reči
 • odgovara na dvostepena pitanja
 • postavlja pitanja u vezi značenja reči
 • uživa u rimama i ritmovima
 • izgovara suglasnike sa 90% tačnosti
 • može da razgovara o događajima u školi, parku ili kući
 • sluša duže priče i odgovara na kratka pitanja u vezi njih
Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website