Vrh
 

Blog

Znaci i simptomi ADHD-a

Glavni simptomi ADHDa su nedostatak pažnje, hiperaktivnost i implusivnost. Međutim, mogu se manifestovati na različite načine kod dece. Neki od simptoma mogu se promeniti ili čak nestati u toku razvoja.

Ono što je karakteristično za dečake sa ADHDom jeste da su uvek u pokretu, implusivni su i hiperaktivni i vrlo često imaju problema u ponašanju kod kuće i u školi.

Međutim, neka deca sa ADHDom i nemaju ovakve simptome. Oni mogu imati samo probleme sa pažnjom, i u tom slučaju mogu biti indetifikovani sa ADHDom nezainteresovanog tipa (poznatog i kao ADD, ili ADHD bez hiperaktivnosti);

Deca sa ADHDom često imaju problema sa:

 • Vremenskom orijentacijom,
 • Organizacijom,
 • Kontrolom emocija,
 • Pažnjom i zapamćivanjem određenih stvari,
 • Promenom pažnje (fokusa pažnje) sa jedne na drugu stvar,
 • Započinjanjem zadataka,
 • Rade i govore bez razmišljanja;

Jedan od simptoma ADHDa je vrlo zbunjujući. Deca koja imaju poteškoća da se koncentrišu većinu vremena, mogu često da se „hiperkoncentrišu“ na zadatke i aktivnosti koji su njima vrlo zanimljivi. Na primer, dete može da se koncentriše i da ostane  u pažnji satima tokom igranja igre na kompjuteru, gledanjem televizijskog programa, sporta… do mere da se ne odazivaju na ime.

Međutim, fokusiranje na domaći zadatak može biti veoma teško, čak i kada dete zna da je važno. To može izgledati kao da je ADHD „snaga volje“, ali on u stvarnosti to nije. Postoji velika razlika između „neću“ (volja) i „ne mogu“. Mozak deteta sa ADHDom ima poteškoće u promeni fokusa pažnje.

Neka deca pokazuju simptome ADHDa u predškolskom periodu, ali s druge strane mnogi od njih ne pokazuju te znake sve do trećeg ili četvrtog razreda osnovne škole. Kod nekih opet dodje do izražaja tek u srednjoj školi i na fakultetu. Ovo se može dogoditi zbog činjenice da se zahtevi za adekvatno funkcionisanje usložnjavaju sa godinama starosti: organizacija, planiranje, upravljanje vremenom…

Slede neki od znaka koje učitelj Vašeg deteta može da primeti u zavisnosti na kom se uzrastu nalazi.

Od predškolskog uzrasta do drugog razred:

 • Ignoriše upustva ili ih ne prati,
 • Uzima stvari bez dozvole,
 • Lako i brzo se isfrustrira,
 • Morate često da ga podsetite da se zaustavi i sasluša,
 • Ima poteškoće u započinjanju zadataka,
 • Ustaje i stalno se kreće dok treba da bude tih i da čeka;

Od 3-7 razreda:

 • Izgleda kao da sanja budan i lako gubi koncentraciju,
 • Često gubi ili zaboravlja stvari,
 • Obično zaboravlja da uradi domaći zadatak,
 • Ne razmišlja o eventualnim posledicama pre nego što nešto uradi,
 • Ne ispunjava zadatke u određenom roku;

Adolescentsko doba:

 • Imaju problema u organizovanju i postavljanju prioriteta,
 • Često deluju implusivno,
 • Često se pomera i govori brzo i mnogo,
 • Imaju problema u ispunjavanju roka i ispunjavanju zadataka,
 • Često morate da im ponovite instrukcije,
 • Brzo radi domaće zadatke sa ciljem samo da ih što pre završi i samim tim ima puno grešaka;
Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website