Vrh
 

Blog

Selektivni mutizam

Neka deca su stidljiva i ne vole da razgovaraju sa ljudima koje ne poznaju. Obično počinju da pričaju kada se osećaju slobodnije, komfornije. Sa druge strane postoje deca koja neće razgovarati sa drugim ljudima bez obzira ko su oni i koliko je vremena prošlo od njihovog upoznavanja. Ta deca su fluentna i sa svojim bliskim okruženjem razgovaraju nesmetano. Ovaj vid odsustva govora u određenim situacijama nazivamo selektivni mutizam.Često je frustrirajući i za dete i za okolinu.

 

O selektivnom mutizmu

Da li Vaše dete razgovara kod kuće sa Vama ili sa bliskim prijateljima, ali odbija da razgovara u školi? Dete sa selektivnim mutizmom razgovaraće u određenim situacijama i sa određenim ljudima. Selektivni mutizam se najčešće javlja kod dece školskog uzrasta, a nekada i na znatno nižem uzrastu.

Znaci selektivnog mutizma

Neki od prvih znakova selektivnog mutizma su:

 • Dete neće govoriti u situacijama u kojima se od njega to očekuje, kao što je na primer škola i to tokom njegovog celodnevnog boravka.
 • Ovakvo ponašanje može da traje najmanje mesec dana i ne uključuje prvi mesec škole kada su deca generalno stidljiva i povučena dok se ne upoznaju sa novom sredinom;
 • Vaše dete će nesmetano komunicirati sa Vama i njemu bliskim ljudima;
 • Vaše dete nema nikakve govorno-jezičke poteškoće koje mogu da dovedu do prekida komunikacije;

Uzroci selektivnog mutizma:

Kriterijumi za dijagnozu ovog poremećaja na osnovu klasifikacija mentalnih poremećaja (ICD- 10, DSM- IV) naglašavaju prisustvo značajne i stalne selektivnosti u govoru koja je emocionalno uslovljena. Karakteristike deteta koje uobičajeno prate selektivni mutizam su:

 • Izražena stidljivost,
 • Više žele da budu sami nego da pričaju sa drugarima;
 • Strah od socijalnog poniženja,
 • Negativizam i napadi besa;

Procena selektivnog mutizma

Potražite stručnu pomoć ukoliko imate bilo kakve sumnje da vaše dete pokazuje neke od simptoma selektivnog mutizma. Svom terapeutu obrazložite situacije u kojima dete izbegava govor i komunikaciju, a u kojima se ona odvija nesmetano. Logoped će proceniti govorno-jezički status Vašeg deteta, i uključiće i psihologa.

Tretman selektivnog mutizma

Svaka osoba sa selektivnim mutizmom mora da radi na različitim veštinama. Neophodna je timska saradnja stručnjaka kako bi se Vaše dete osećalo prijatno u svim okruženjima i kako bi naravno koristilo govor kao sredstvo komunikacije.

Neke od tehnika koje se mogu primeniti su:

 • „Opadajući stimulus“, Vaše dete može dolaziti sa osobom sa kojom nesmetano komunicira, nakon čega bi mu se pridruživala nova osoba sa kojom „izbegava“ komunikaciju. Na taj način pomažemo detetu da se prilagodi novonastaloj situaciji i da se pritom oseća prijatno.
 • „Oblikovanje“ – terapeut će nagraditi ili pohvaliti Vaše dete zbog pokušaja komunikacije, bilo da je to gest ili šapat, cilj je da je Vaše dete započelo komunikaciju;
 • „Samomodeliranje“ – dete će gledati video snimke kako razgovara u komfornim situacijama, npr kod kuće u krugu porodice. Ovaj način terapije može ga ojačati u pogledu toga kako govori i kako se oseća dok govori u prijantom okruženju.

Pored navedenih tehnika terapeut će raditi i na govorno-jezičkim poteškoćama ukoliko ih ima. Ne zaboravite da je Vaše dete možda spremnije da razgovara sa terapeutom o tome kako se pre svega oseća dok govori u određenim situacijama. Pomoćiće vam da uključite i pravilno usmerite sve osobe koje predstavljaju važne aktere detetovog socijalnog okruženja (vaspitač,učitelj, pedagog, trener…) Cilj je da dete nesmetano komunicira u svim situacijama.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website