Vrh
 

Blog

Polazak u predškolsko i šta Vas očekuje

Pre samog polaska u školu naši mališani bi trebalo da ovladaju odredjenim veštinama koje će im pomoći u lakšem savladavanju školskog gradiva.

U februaru mesecu počinju sistematski pregledi koji su obavezni za svako dete koje sledećeg septembra kreće u školu. Sistematski pregled obuhvata procenu od strane oftalmologa, fizijatra, logopeda, stomatologa i na kraju pedijatra koji će odobriti vakcinaciju deteta. Pregledi su dijagnostiče prirode i služe kako bi se na vreme otkrilo da li je Vašem detetu potrebna pomoć u vidu dijoptrijskih pomagala, proteze za zube, vežbe za kičmu ili treba izvršiti korekciju glasova odnosno uključiti dete u intenzivnije logopedske tretmane radi olakšavanja teškoća koje mogu da utiču na školovanje, pogotovo u prvim godinama školskog života. Sve ovo može predstavljati stres kako za roditelje tako i za dete i zbog toga je jako važno da razgovarate sa mališanima i da im pred svaki pregled ukažete na to šta ih očekuje u tim nepoznatim uslovima. Uputite ih da su to pregledi koje su do sada verovatno već radili i naravno da ništa nije bolno niti strašno ako nemaju odgovor na sva pitanja. Sasvim je prirodno da u nepoznatim situacijama da detetu treba malo vremena da se opusti i da pokaže sve što zna, tako da nemojte biti prestrogi prema njima nego dosledni i puni strpljenja.

Kada govorimo o govoru i jeziku deteta od šest godina, onda na ovom uzrastu moramo obratiti pažnju na gotovo sve aspekte. Glas deteta ne bi trebalo da bude disfoničan ( promukao) jer ako nema prehlade a glas ne zvuči prirodno, možemo posumnjati na čvoriće na glasnicama. Čvorići na ovom uzrastu nisu opasni i gotovo uvek se javljaju usled loše higijene glasa, odnoso zloupotrebe glasovnog aparata npr. neprimerenim vikanjem, a kao mogući uzroci navode se i alergije kao i dugotrajni kašalj. U tom slučaju treba se obratiti stručnjaku za poremećaje glasa ( fonoped-logoped) ili fonijatru kako bi dobili savete i vežbice za pravilno disanje, postavljanje glasa i relaksaciju tela. U većini slučajeva rezultati tretmana su dobri i nisu potrebne dalje intervencije.

Nakon glasa obratićemo pažnju na strukturu rečenice kao i na glasove koje dete koristi i na koji način ih izgovara. Rečenica na uzrastu od šest godina ne sme da bude agramatična i gotovo svi glasovi su pravilno postavljeni. Izuzev glas Lj koji se kod odredjenog broja dece javlja izmedju šeste i sedme godine života. Agramatizam ili nepravilna upotreba gramatičkih oblika se toleriše do treće godine života nakon toga potrebno je dete uključiti u tretman. Neki od uzroka agramatizma mogu biti kasno progovaranje  (rečenica se javila nakon druge godine), bilingvalna sredine,  kao i organski uzroci ( dečija afazija)…

Ako je rečenica Vašeg dete uredna dalje obraćamo pažnju na izgovor glasova. Ukoliko postoji pogrešan izgovor glasova ( dislalija) potrebno je da se glasovi izazovu ili koriguju što pre. Ukoliko sačekamo polazak u školu može doći do problema u čitanju i pisanju. Deca će u velikom broju slučajeva pisati slova onako kao izgovaraju glasove. Preduslov za korektan izgovor glasova jeste oralna praksija odnosno pokreti govornih organa, koji na ovom uzrastu treba da su potpuno razvijeni.

Da bismo dete pripremili za čitanje i pisanje potrebno je da vežbamo sposobnosti analize i sinteze glasova. Odnosno percepcija glasova u reči. Naravno, u vežbanju počinjemo od prvog glasa pa bi za to najpogodnija igra bila „Na slovo na slovo“. Kada ovladamo prvim glasom krenućemo sa ozbiljnijim zadacima npr.

  • Kada ja kažem S O K šta sam rekao ( B I K, M I Š) i sl.
  • Kada ja kažem PAS koje je tu prvo slovo, zatim drugo i treće.

Važno je da krenete od lakših primera a zatim da prelazite na duže reči od četiri i više slova.

Nakon pripreme za čitanje, prelazimo na držanje olovke i vežbe grafomotorike. Olovka na uzrastu od šest godina treba pravilno da se drži a dete treba da zna da nacrta jednostavne oblike krug, kvadrat i trougao, jednostavnu ljudsku figuru i nekoliko brojeva. Pored pisanja brojeva, pojam broja na ovom uzrastu treba da se razvija tako što ćemo stimulisati pravljenje skupova, brojanje pojedinačnih predmeta, gde poslednji broj koji izgovorimo pokazuje koliko predmeta ima ukupno.

Dete ne bi trebalo da ima bilo kakve probleme u aspektima ponašanja, socijalnog kontakta i zajedničke pažnje.

Ukoliko sumnjate da Vaše dete ima poteškoće sa ponašanjem, pažnjom ili ostvarivanjem socijalnog kontakta kako sa decom tako i sa odraslima u smislu izbegavanja kontakta pogledom, agresivno ponašanje ili distraktibilna pažnja potrebno je da se javite stručnjaku radi prevencije, dijagnostike i odgovarajućeg tretmana.

Na kraju, važno je da podržavate Vaše dete, jer svi oni imaju svoje talente a mi kao odrasli imamo zadatak da ih prepoznamo i usmerimo u pravom smeru. Svaki uspešan čovek je u detinjustu imao bar jednu odraslu osobu na koju je mogao da se ugleda i osloni. Deca će pratiti Vaš primer pre nego Vaše reči.

Srećan polazak u predškolsko.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website