Vrh
 

Blog

Miljokazi razvoja komunikativnih sposobnosti od rodjenja do prve godine

Miljokazi razvoja od rodjenja do trećeg meseca:

Socijalna i emocionalna komunikacija:

 • komunikaciju izražava pokretima tela i izrazom lica
 • prestaje da plače na glas majke
 • imitira neke pokrete i izraze lica
 • uživa u igri sa majkom i plače kada se igra završi

Vizuelna komunikacija

 • sa pažnjom gleda u lice majke
 • počinje razvoj koordinacije oko-ruka

Slušanje i izražavanje

 • smeje se na prisustvo majčinog glasa
 • okreće glavu ka izvoru zvuka
 • produkuje glasove-samoglasnike

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH SPOSOBNOSTI OD TREĆEG DO ŠESTOG MESECA:

Socijalna i emocionalna komunikacija:

 • beba uživa u igri sa drugom osobom
 • odgovara na izražavanje emocija drugih ljudi i vidno u tome uživa

Vizuelna komunikacija:

 • sazrevaju sposobnosti uočavanja osoba udaljenih od bebe
 • sposobna je da prati objekat koji se lagano kreće

Slušanje i izražavanje:

 • okreće se ka osobi koja govori
 • samostalno produkuje glasove i odgovara na glasove odrasle osobe ( vokalni tenis)
 • preferira igračke koje proizvode zvuke ili neke druge efekte
 • obraća pažnju na muziku

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH SPOSOBNOSTI OD ŠESTOG DO DEVETOG MESECA:

Socijalna i emocionalna komunikacija:

 • beba brblja sama ali mnogo više kada ima „sagovornika“
 • može da zaplače kada joj se približi nedovoljno poznata osoba

Vizuelna komunikacija:

 • pogledom prati pomeranje predmeta ili osobe u svim pravcima: desno-levo, gore-dole

Slušanje i izražavanje:

 • beba je prešla sa gukanja na brbljanje
 • tokom brbljanja menja intonaciju, melodiju i deluje kao da peva
 • u brbljanju se pojavljuj mnogi glasovi. Samoglasnici: a, e, i, o, u: u kombinaciji sa suglasnicima: k, g, p, b, t, d, m, n….
 • produkuje dugačke lance slogova
 • upravlja pokretima usana i jezika
 • pravi razne izraze lica
 • počinje da se služi gestovima: pa-pa, taši-taši….
 • počinje da razume jednostavne poruke i naloge-kontekstualnog karaktera
 • počinje da reaguje na „NE“

MILJOKAZI RAZVOJA KOMUNIKATIVNIH I GOVORNO – JEZIČKIH SPOSOBNOSTI KOD DECE OD 9. DO 12. MESECA:

Receptivni govor-razumevanje:

 • usmerava pažnju na govor ljudi oko sebe ( razvija se govorna percepcija )
 • razume reči koje označavaju bića ili predmete iz neposrednog detetovog okruženja
 • ispunjava jednostavne zahteve
 • uživa u zajedničkim igrama

Ekspresivni govor- izražavanje:

 • ovladava gestom i gestovnom komunikacijom
 • oponaša neke aktivnosti ( kašljanje, smejanje, coktanje )
 • brblja – brbljanje koje podseća ( po formi ) na govor odraslih
 • pojava prve reči
Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216
Nema komentara
Dodajte komentar
Ime*
E-mail*
Website