Vrh

Aleksandra Vuković

Master logoped

Diplomirala je 2014. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. Master rad odbranila 2015. i stekla zvanje master defektolog – logoped.

Zaposlena kao stručni saradnik u logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master defektolog – logoped  gde sprovodi tretmane iz oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno – jezičkih poremećaja.

Stručnu praksu je obavila  na Klinici za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju, Kliničkog Centra Srbije, gde je stekla iskustvo u oblasti poremećaja glasa kod dece i odraslih.Pripravnički staž obavila u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Cvetko Brajović“.

2012-2014. bila  volonter Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, kao i volonter udruženja „Živimo zajedno“.

2014-2015. godine  specijalizovala se u oblasti razvojnih govorno-jezičkih poremećaja, smetnji u učenju i poremećaja fluentnosti govora. “

2016.-2017. bila je zaposlena u internacionalnoj osnovnoj školi  „Chartwell“ gde je sprovodila logopedski tretman i podršku u obrazovanju dece sa autizmom.

Osnovna načela koji koristi u pristupu sa decom su doslednost i sveobuhvatnost  trudeći se da kod svakog deteta iskoristi maksimum njegovih potencijala. Akcenat stavlja na ranu stimulaciju razvoja i svoj pristup prilagođava potrebama svakog deteta u odnosu na problematiku i  detetove potencijale. Obučena za sprovođenje metode Svesne sinteze razvoja kod dece i odraslih sa poremećajem fluentnosti govora.

Kontinuirano se usavršava kroz edukacije iz oblasti rada sa decom i odraslima sa govorno-jezičkim poremećajima.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216