Vrh

Tamara Stanković

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master logoped gde sprovodi tretmane u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno – jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Stručno usavršavanje stekla je na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora „Đorđe Kostić“.

Tokom studiranja bavila se volonterskim radom u Udruženju građana „Daj mi ruku“ na projektu „Saradnik u pružanju dodatne podrške dečjem razvoju u napredovanju“.

Koautor je naučno-istraživačkog rada „Problematika i proces donošenja odluke o inkluzivnom obrazovanju: Srbija i SAD“.

Dobitnik je nagrade „Student generacije“ i diplome Društva defektologa Srbije.

U praktičnom radu se orijentiše  na celoviti razvoj ličnosti deteta koji podrazumeva stimulaciju svakog razvojnog segmenta: govorno-jezičkog, senzo-motornog i socio-emocionalnog. Svojom kreativnošću, strpljivošću i upornošću fokusira se na razvoj veština kritičkog razmišljanja i sposobnosti kreativnog rešavanja problema, ističući važnost individualnog pristupa u radu sa decom.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216