Vrh

Kristina Simić

Master logoped

Zaposlena u Logopedskom centru ,,Lingua Logos” u Beogradu na poziciji master logoped od 2020. godine gde sprovodi tretmane u okviru oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Radno iskustvo sticala u privatnom Centru za edukaciju, gde je sprovodila logopedsku dijagnostiku i tretman dece sa različitom patologijom verbalne komunikacije.

2017. godine bavila se volonterskim radom u privatnom Centru za edukaciju, kao i u izvođenju logopedskih radionica u predškolskim ustanovama u Kragujevcu.

Pripravnički staž je obavila u Domu zdravlja, Razvojno savetovalište u Kragujevcu gde je sticala iskustvo u oblasti detekcije, dijagnostike, prevencije i tretmana dece sa verbalnim/neverbalnim  komunikacijskim smetnjama kao i savetodavni rad sa mlađom decom i decom predškolskog uzrasta.

Maksimalnu pažnju posvećuje holističkom pristupu u otklanjanju smetnji u govorno-jezičkom razvoju dece.  Uz prijatan pristup, stvaranje podsticajnog okruženja  za što efikasniji rad i dobre rezultate, svakodnevno se usavršava u cilju podizanja kvaliteta i što boljih ishoda tretmana.

Poseduje sertifikate iz edukacije:

    • “ Tretman diskleksije i disgrafije“ u Beogradu (2021)
    • ,,Rana intervencija u logopedskoj praksi” u Beogradu (2018)
    • ,,Inovativni pristupi “ u Beogradu (2017)

Član je udruženja logopeda Srbije (2018)

 

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216