Vrh

Katarina Anđelković

Master logoped, BCaBA

Diplomirala 2002. godine na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. 2015. godine stekla akademski naziv master defektolog – logoped.

2021. godine zvanično postala sertifikovani Asistent Analitičar Ponašanja i stekla zvanje BCaBA (Board Certified Assistant Behavior Analyst)

Direktor i osnivač Logopedskog centra “Lingua Logos” u Beogradu koji uspešno posluje dugi niz godina.

Od 2019.godine stručni savetnik  roditelja u  udrženju  „Autizam Beograd“

Dugogodišnje radno iskustvo najviše je sticala baveći se ranom stimulacijom kroz rad sa decom sa pervazivnim razvojnim poremećajima. Prepoznajući značaj primene ABA metode uspešno je završila studije koje se organizuju pod etičkim i stručnim nadzorom Behavior Analyst Certification Boarda (BACB), krovne organizacije koja ima ingerenciju dodeljivanja sertifikata za sprovođenje Primenjene analize ponašanja- ABA METODA. Samim tim stiče naziv sertifikovani BCaBA koji je deo svetske mreže stručnjaka pod vođstvom i nadzorom BACB-a.

U svom radu akcenat stavlja na holistički pristup detetu, koristeći bihevioralne metode pozitivnog potkrepljenja i podizanja detetove motivacije za učenje prihvatljivih i smanjenje nepoželjnih oblika ponašanja i komunikacije.

Radno iskustvo sticala je od 2005. do 2012. godine u privatnom terapijskom centru sa decom iz pervzivne razvojne patologije kroz individualni i grupni rad. Od 2007. godine radi  u privatnom Domu zdravlja “Dr Ristić” kao stručni saradnik – logoped  sprovodeći dijagnostiku i tretmane iz svih oblasti govorno-jezičke patologije. 2003. godine bila je stručni saradnik u NVO “Vedra” gde je imala aktivno učešće u realizaciji projekata koji se odnose na pružanje stručne podrške, individualni i grupni rad sa decom sa razvojnim teškoćama. 2003. godine obavila je staž u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Dr Cvetko Brajović”.

Poseduje sertifikate iz edukacije o primeni: Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program/VB-MAPP – instrument za procenu nivoa razvojnih sposobnosti kod dece dece(2018); Hands – on Verbal Behavior Workshop (2008);

Organizator i učesnik brojnih stručnih konferencija, edukativnih seminara i tribina. Autor je brojnih tekstova o  tretmanu i stimulaciji ranog razvoja kod dece.

Širenje svesti o značaju rane stimulacije i važnosti primene naučno zasnovanih tretmana, kao i zadovoljstvo i poverenje klijenata su njeni prioriteti u radu.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216