Vrh

Jasmina Vujović

Master Logoped, BCaBA

Diplomirala 2006. godine na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. 2015. godine  stekla akademski naziv master defektolog-logoped.

2021. godine zvanično postala sertifikovani Asistent Analitičar Ponašanja i stekla zvanje BCaBA (Board Certified Assistant Behavior Analyst)

Osnivač Logopedskog centra „Lingua Logos“ u Beogradu.

Dugogodišnje radno iskustvo najviše je sticala kroz rad sa decom sa pervazivnim razvojnim poremećajima. Prepoznajući značaj primene ABA metode uspešno je završila studije koje se organizuju pod etičkim i stručnim nadzorom Behavior Analyst Certification Boarda (BACB), krovne organizacije koja ima ingerenciju dodeljivanja sertifikata za sprovođenje Primenjene analize ponašanja – ABA METODA. Samim tim stiče naziv sertifikovani BCaBA  koji je deo svetske mreže stručnjaka pod vođstvom i nadzorom BACB-a.

Veruje da je za uspešnost tretmana važna upornost i stimulacija svih aspekata razvoja deteta, pa tako, služeći se bihevioralnim metodama (ABA), osim stimulacije govorno – jezičkog razvoja, pažnju posvećuje i radu na socijalnom i emotivnom razvoju deteta. Roditelje dece smatra koterapeutima u radu i samim tim edukacije roditelja za sprovođenje ABA metode svrstava u prioritetne intervencije.

Radno iskustvo sticala je od 2007. do 2012. godine u privatnom terapijskom centru sa decom sa pervazivnim razvojnim poremećajima, kao i sa decom sa govorno – jezičkim poremećajima kroz individualni i grupni rad. 2006. stažirala je na Vojno – medicinskoj akademiji, Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, kao i Zavodu za  psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Dr Cvetko Brajović”, gde je radila sa decom i odraslima sa različitim poremećajima verbalne komunikacije (disfazija, afazija, mucanje…).

Poseduje sertifikate iz edukacije o primeni: Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program/ VB-MAPPinstrument za procenu razvojnog nivoa sposobnosti kod dece(2018) Hands – on Verbal Behavior Workshop (2008).

U cilju daljeg usavršavanja učestvuje i organizuje brojne stručne seminare i tribine  iz oblasti rada sa decom sa smetnjama u psihofizičkom razvoju.

Autor je brojnih tekstova o prevenciji   i tretmanima govorno jezičkih i pervazivnih razvojnih poremećaja.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216