Vrh

Dragana Milovanović

Master logoped

Zaposlena u logopedskom centru „Lingua Logos“ u Beogradu na poziciji master logoped.

Poseduje sertifikat o završenoj edukaciji „Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji“ u Beogradu. Značaj reedukacije psihomotorike u razvoju govora i celokupnom razvoju deteta ističe implementiranjem i integracijom ovih komponenti kroz  svakodnevnu praksu.

Tokom studiranja bavila se volonterskim radom u Udruženju građana „Daj mi ruku“ na projektu „Saradnik u pružanju dodatne podrške u dečjem razvoju i napredovanju“.

Koautor je naučno-istraživačkog rada „Problematika i proces donošenja odluke o inkluzivnom obrazovanju: Srbija i SAD.“

Bavila se volonterskim radom u „Udruženju roditelja dece sa posebnim potrebama – Neven“ od 2015. do 2017. godine u Prijedoru, Bosna i Hercegovina

Takođe poseduje i sertifikat o poznavanju engleskog jezika (C1 – Cerftificate in Advanced English, Cambridge).

U svom radu akcenat stavlja na indiviudalnost deteta, prateći njegovu motivaciju i inetresovanja za rad i učenje, dok igru koristi kao značajno sredstvo za stimulaciju govorno-jezičkog razvoja. Roditelje dece smatra koterapeutima i ističe njihovu neprocenjivu ulogu u podsticanju celokupnog razvoja deteta. Principe doslednosti i pozitivnog potkrepljenja koristi u svakodnevnom radu, što rezultira neizostavnim uspesima.

Kontaktirajte nas na email lingualogos@gmail.com ili putem broja telefona: 011/630-3319 065/55-222-44 062/206-216